Sponsors
News

Από την  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου Κασσάνδρας   ανακοινώνεται ότι  από τις  31 Μαΐου  έως  03 Ιουνίου  2019   θα πραγματοποιηθεί το «31ο Εαρινό Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών  Δήμου Κασσάνδρας».

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν   1300  παιδιά    από Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρωσία, Μολδαβία & Σερβία  και είναι αφιερωμένο  στην παράδοση και στο πάντρεμα των  λαών.

Το πρόγραμμα  του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

  • Παρασκευή 31 Μαΐου 2019: Έναρξη του Φεστιβάλ στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας  Χανιώτης ( 18.00 μ.μ).
  • Σάββατο 01 Ιουνίου 2019: στο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Κοινότητας Πευκοχωρίου (18.00 μ.μ).
  • Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019: θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης στην πλατεία της Τοπικής  Κοινότητας  Χανιώτης  (18.00 μ.μ.).

 

Θα ήταν μεγάλη χαρά να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να συμβάλλεται στην προβολή των εκδηλώσεων.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Κουκουβίνος Χαρίλαος

Published in Πολιτισμός

Το 1907 αρχίζει πράγματι μια νέα εποχή, εποχή αναδημιουργίας,  για τα Σχολεία της Κασσάνδρας. Η αιτία ήταν το γεγονός ότι, Μητροπολίτης της ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας, τοποθετήθηκε τότε ο  αοίδιμος  ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ. Ο ίδιος υπήρξε Σχολάρχης της περιώνυμης Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Έδειξε αμέσως μέγιστο ενδιαφέρον για την ανέγερση σχολικών κτιρίων στην Κασσάνδρα έτσι ώστε το κάθε χωριό να έχει και το δικό του σχολικό κτίριο.

Στη Βάλτα λειτουργούσε τότε, εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο, που ονομαζόταν Αστικό Σχολείο και  είχε παράλληλα και δύο τάξεις Γυμνασίου (Ημιγυμνάσιο). Το Δημοτικό διέθετε σχολικό κτίριο, το γνωστό μας «Παλιό Σχολειό», στη θέση που είναι σήμερα το Διοικητήριο. Το  Ημιγυμνάσιο όμως όχι. Για το Ημιγυμνάσιο χρησιμοποιήθηκε αρχικά, μέχρι το 1920, το σπίτι του Μιλτιάδη Παραθυρά, μετά και μέχρι το 1924, το σπίτι του Α. Καλογήρου και τέλος, μέχρι το 1927, το σπίτι της Αντιγόνης Κυρίτση.

Στις 30 Ιανουαρίου 1908, ημέρα Κυριακή, ήρθε, για πρώτη φορά στη Βάλτα, ο Ειρηναίος. Αφού ενημερώθηκε σχετικά με την κατάσταση των σχολικών κτιρίων κάλεσε σε σύσκεψη όλους τους αρμοδίους και αποφάσισαν ομόφωνα (57 υπογραφές) ποιοι θα πρέπει να είναι οι πόροι για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων που υπήρχαν.

Στις 31 Ιανουαρίου 1910, ημέρα Κυριακή, «συνελθόντες οι πρόκριτοι Βάλτης, κατά πρόσκλησιν και υπό την προεδρίαν του παρεπιδημούντος Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Ειρηναίου, παμψηφεί απεφάσισαν όπως συμμορφούμενοι προς τας προτάσεις και τας ανάγκας της Κοινότητος ανεγείρωσι νέον κατάλληλον σχολικόν κτίριον. Προς τούτο δε αφιέρωσαν τον κισλάν της χώρας δια μίαν τριετίαν…….Η πώληση του κισλά ανατίθεται εις την ιεράν Μητρόπολιν…..». Την πράξη αυτή υπογράφουν 38 πρόκριτοι.

Στις 17 Μαίου 1915, ημέρα Κυριακή, (ελεύθερη από τους Τούρκους και η Κασσάνδρα)  «συνελθούσα η Ελληνική Κοινότης Βάλτης, κατά πρόσκλησιν και υπό την προεδρίαν του παρεπιδημούντος Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Ειρηναίου, εις γενικήν συνεδρίαν, εν τη αιθούσι της Κεντρικής Σχολής, παμψηφεί απεδέξατο την πρότασιν του Μητροπολίτου περί ανεγέρσεως και εν Βάλτη ανταποκρινομένου προς τας σημερινάς Εθνικάς και εκπαιδευτικάς του τόπου ανάγκας σχολικού κτιρίου…». Στη συνέχεια αποφάσισαν ομόφωνα να αναθέσουν τα σχέδια κτίσεως του όλου κτιρίου στον διακεκριμένο Αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη. Ο Αρχιτέκτονας αυτός καταγόταν,  ως γνωστόν, από τη Φούρκα Κασσάνδρας. Ήταν προσωπικός φίλος του Ειρηναίου και τελικά έδωσε την αρχιτεκτονική του μελέτη, ως δωρεά στην Κοινότητα Βάλτας. Με βάση αυτή την μελέτη το όλο κτίριο περιελάμβανε 6 μεγάλες αίθουσες παραδόσεων μαθημάτων, ένα γραφείο του Διευθυντή και ένα δωμάτιο ως βιβλιοθήκη και οργανοθήκη. Στη συνέλευση αυτή εκλέχτηκε μια 10μελής επιτροπή ανεγέρσεως αυτού του κτιρίου με πρόεδρο τον ιερέα Παπασταμάτη. Τον επόμενο καιρό η επιτροπή αυτή συγκέντρωσε σημαντικά ποσά ως προσφορές των κατοίκων της βάλτας ως και των άλλων χωριών της Κασσάνδρας. Από τις εισφορές των κατοίκων συγκεντρώθηκαν περί τις 250 χρυσές λίρες Τουρκίας. Ο πρόκριτος και διευθυντής του αλευροποιείου Βάλτας, Τζιντζός Ιωάννης,  έκανε την εξής προσφορά. Για κάθε 100 οκάδες αλεύρι που πουλάει θα πληρώνει για το σχολείο 15 παράδες.  Ο Νικόλαος Τριανταφύλου, από τη Βάλτα, Γυμνασιάρχης αργότερα, το 1924, του Γυμνασίου Πολυγύρου, προσέφερε για τον ίδιο σκοπό το ποσό των 2000 δραχμών. Εκτός των ατομικών εισφορών υπήρχαν και γενικές εισφορές όπως π.χ. οι εισπράξεις του κισλά, ο φόρος των μελισσιών, τα περισσεύματα των εκκλησιαστικών ταμείων, τα οικόπεδα Γαλάνη  ο αχλαδώνας κ.α.

Τελικά η κατάθεση του θεμέλιου λίθου, σε οικόπεδο δωρεά της εκκλησίας, έγινε από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο  την Κυριακή της Πεντηκοστής 15 Ιουνίου 1924. Στην τελετή αυτή προσήλθε όλος ο λαός της Βάλτας,  Η επιτροπή ανεγέρσεως του κτιρίου περιελάμβανε τους: Μητροπολίτης Ειρηναίος ως πρόεδρος, Ν. Τριανταφύλλου ως αντιπρόεδρος και μέλη οι:  Α. Οικονόμου (ιατρός), Δ. Αλεξάνδρου, Π. Μουρμουρής, Ι. Τζιντζιός, Δ. Ευσταθίου,Α. Παπαοικονόμου, Β. Δαράς, και   Ν. Αποστόλου (δάσκαλος). Η επιτροπή αυτή εργάστηκε σκληρά και με μέθοδο έτσι ώστε κατόρθωσε μέσα σε μία τριετία, δηλαδή το 1927, να αποπερατώσει το επιβλητικό αυτό πράγματι σχολικό κτίριο που για πολλά μετέπειτα χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως διδακτήριο τόσο του Δημοτικού όσο και του Γυμνασίου. Στη συνέχεια παρατίθεται ένα σχετικό « πρακτικό» του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάλτας της 20ης Μαίου 1925.

«Εν Βάλτα και εν τω κοινοτικώ καταστήματι σήμερον την 20 του μηνός Μαίου 1925 ημέραν Τετάρτην και ώραν 4 μ.μ. το κοινοτικόν συμβούλιον Βάλτης συγκείμενον εκ του προέδρου αυτού κ. Νικολάου Λειβαδιώτου και των συμβούλων Γεωργίου Οικονόμου, Παναγιώτου Μουρμουρή, Βασιλείου Δαρά, και Ιωάννου Τζιντζιού, συνήλθε νομίμως εις συνεδρίαν , ακούσαν του προέδρου ειπόντος τα εξής:

«  Ως γνωστόν αποφάσεις του λαού της κοινότητάς μας και δια χρημάτων προερχόμενων εξ εράνων, εκ της παραχωρήσεως προς ενοικίασιν του οικισμού μας άνευ αναμείξεως του εισπραχθέντος εκ της ενοικιάσεως ταύτης ποσού εις το κοινοτικόν ταμείον, ήρξατο η ανοικοδόμηση κτιρίου διδακτηρίου, το σχέδιον του οποίου εκπόνησε ο αρχιτέκτων κ. Ξενοφών Παιονίδης. Το κτίριον τούτο έμεινε ημιτελές εις τον δεύτερον όροφον. Έχουσι διατεθεί μέχρι σήμερον δραχμαί 130.000 διατεθείσαι παρ εκλεγείσης παρά του λαού επιτροπής αποτελουμένης υπό την προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Ειρηναίου και των κ. Ν. Λειβαδιώτου προέδρου της κοινότητος, Αθανασίου Οικονόμου ιατρού, Παναγιώτου Μουρμουρή, κτηματία και του διευθυντού του Δημοτικού σχολείου κ. Νικολάου Αποστόλου. Η περαιτέρω εξακολούθησης της ανοικοδομήσεως προσκρούει εις έλλειψιν χρημάτων και είναι ανάγκη μέχρι του ερχόμενου Φθινοπώρου να γίνει η στέγασις της οικοδομής ίνα μη δια της παρόδου του χρόνου επέλθει  φθορά εις το ήδη οικοδομηθέν τμήμα του διδακτηρίου . ¨Έτερος τρόπος εξευρέσεως του απαιτουμένου προς τούτο ποσού καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξη άλλος,  εκτός του αποθεματικού κανονικού κεφαλαίου, δια ταύτα αποφαίνεται:  Ψηφίζει πίστωσιν εκ δραχμών 40.000 ληφθησόμενων εκ του καταληφθέντος κεφαλαίου του λήξαντος οικονομικού έτους 1924-25 και διατεθησομένων υπό της προμνησθείσης επιτροπής δια τον ανωτέρω σκοπόν, του σχετικού εντάλματος  εκδοθησομένου επ ονόματι του ταμείου της επιτροπής κ. Αθανασίου Οικονόμου ιατρού και αναθέτει εις τον κ. πρόεδρο της κοινότητος ίνα προέλθη εις την δέουσαν ενέργειαν . Εγένετο απεφασίσθη και υπογράφεται ως έπεται. Ο πρόεδρος  τα  μέλη.»

  Έτσι το ως άνω διδακτήριο τελικά στέγασε, από το ακαδημαϊκό έτος 1925-26 ή 1926-27,  μέχρι το 1960, τόσο το Δημοτικό Σχολείο όσο και το οκτατάξιο Γυμνάσιο Βάλτας, παράρτημα του Γυμνασίου Πολυγύρου. Στη συνέχεια και μέχρι τις αρχές της 10ετίας του 1970 στέγασε μόνο το Γυμνάσιο –Λύκειο Κασσάνδρας , το οποίο απέκτησε τότε νέο διδακτήριο και συνεπώς έκτοτε και μέχρι σήμερα το εν λόγω κτήριο χρησιμοποιείται ως Δημαρχείο του Δήμου Κασσάνδρας.

 

Το ιστορικό αυτό κτίριο όπως είναι σήμερα

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Published in Πολιτισμός
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 06:30

Η Επανάσταση του 1821 στην Κασσάνδρα

Στις 18 Μαΐου 1821 τέσσερα Ελληνικά πλοία ήρθαν στην Κασσάνδρα και ανήγγειλαν το χαρμόσυνο γεγονός της επανάστασης των Ελλήνων στην Πελοπόννησο. Ο Γιαννιός Χατζηχριστοδούλου (Μεγάλος Γιαννιός), Βοεβόδας (Διοικητής) τότε της Κασσάνδρας, ως φλογερός πατριώτης, αμέσως κάλεσε σε σύσκεψη, στο Μετόχι της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στην Κασσάνδρα, όλους τους προέδρους των χωριών της Κασσάνδρας, καθώς και αρκετούς οπλαρχηγούς και μαζί με τους αρχηγούς των ως άνω πλοίων, κήρυξαν την Επανάσταση. Στη συνέχεια συνέλαβαν την Τούρκικη φρουρά και τις αρχές που υπήρχαν στην Κασσάνδρα. Φέρεται ότι τους φόνευσαν, εκτός του βοηθού του Κατή τον οποίον εγκαίρως φυγάδευσε ο Γ. Καραθανάσης από την Άθυτο.
Συνεπώς η 18η Μαίου πρέπει να θεωρείται ως η μέρα έναρξης της Επανάστασης της Κασσάνδρας κατά των Τούρκων κατακτητών το 1821. 

Μακρογιάννης Τιμολέων

 

Published in Πολιτισμός
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 15:07

Δράσεις του ΚΔΑΠ Ν Σκιώνης

Τα παιδιά του ΚΔΑΠ Ν Σκιώνης αφού συμμετείχαν στο Lets doit Greece με τον καθαρισμό μέρους της παραλίας του Γλαρόκαβου, την Πέμπτη 18 Απριλίου με φόντο τον ήλιο, δυνατή μουσική και τις τράτες των ψαράδων της Ν.Σκιώνης παρουσίασαν τα έργα τους από ανακυκλώσιμα υλικά στην παραλία του χωριού. Ξύλα από την θάλασσα , από παλιές βάρκες , πλαστικά σκουπίδια και διάφορα άλλα , που πετάγονται αλόγιστα , γίνονται χρήσιμα υλικά στα χέρια των παιδιών και παίρνουν μορφές μέσα από την φαντασία τους .

Γίνονται χρωματιστά διακοσμητικά ψάρια, ιππόκαμποι και θαλάσσιες χελώνες που μπερδεύτηκαν και κατάπιαν πλαστικά …

Τα παιδιά δίνουν ένα δυνατό μήνυμα .<<Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το μέλλον του πλανήτη μας >>και πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε στο θέμα <<Ανακυκλώνω>> Μια εκδήλωση που καθιερώνεται σιγά σιγά κάθε χρόνο με όλο και περισσότερες συμμετοχές από τα ΚΔΑΠ της Κασσάνδρας με σκοπό να γίνει θεσμός

Published in Πολιτισμός

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του Σινοαμερικανικού Πανεπιστημίου SIAS στην Κίνα θα συμμετέχει και ο  ποντιακός Σύλλογος "Η Μαύρη Θάλασσα".

Σκοπός αυτής της επίσκεψης

ειναι να αναδειχθεί ο Ελληνικός και ο ποντιακός πολιτισμός.

Επίσης Θα ενημερώσουν πάνω από 25.000 φοιτητές για τη Γενοκτονία των Ποντίων,και την ημέρα μνήμης θα χορέψουν ποντικούς χορούς στο σινικό τείχος του Πεκίνου.

Μην ξεχνάμε πως φέτος κλείνει 100 χρόνια από την Γενοκτονία των Ποντίων και τέτοιου είδους εκδήλωσης έχουν σκοπό αφενός να αφυπνήσουν τις συνειδήσεις όλου του κόσμου και αφετέρου μια ένδειξη τιμής για τα χιλιάδες θύματα των Ελλήνων Ποντίων.

 

 

Πηγή: pontos-news.gr

Published in Πολιτισμός

Εδώ και λίγο και καιρό έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια από πολλούς καλλιτέχνες που μαζί με τον Σύλλογο Εθελοντών Αθύτου προσπαθούν να ομορφύνουν τους δρόμους της Αθύτου με ζωγραφιές πάνω σε παλιούς τενεκέδες και τενεκέδες από τυρί.


Αυτή την ιδέα την ξεκίνησε ο υπεύθυνος των Εθελοντών Αφύτου Βασίλης Παύλης μια πρόταση που είχε μεγάλη απήχηση  και συμμετέχουν :ζωγράφοι , καραγκιοζοπαίχτες ,ποιητές,σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες,δημοτικά σχολεία,και κολέγια.
Καθημερινά έρχονται στην Άθυτο τενεκέδες με αυτήν την μορφή τέχνης από όλη την Ελλάδα από τα νησιά μας ,την Φλώρινα ,τα Ιωάννινα ,την Κοζάνη την Κρήτη κ.α
Έως τώρα έχουν συλλεχθεί πάνω από 200 εκθέματα και έχουν συμμετάσχει πάνω από 60 ζωγράφοι και καλλιτέχνες .


Όταν τελειώσει αυτή η προσπάθεια γύρω στα μέσα Ιουνίου όλα τα εκθέματα θα παρουσιαστούν για το κοινό ,στην κεντρική πλατεία της Αθύτου με μια μεγάλη εκδήλωση με πολλά event.
Στη συνέχεια τα έργα τέχνης θα τοποθετηθούν σε όλους τους δρόμους του χωριού και θα στολιστούν με λουλούδια 
Επι την ουσίας οι δρόμοι της Αθύτου θα μετατραπούν σε μια απέραντη γκαλερί σε κοινή θέα για όλους .
Ανυπομονούμε να δούμε το αποτέλεσμα που σίγουρα θα είναι εντυπωσιακό.

 

Published in Πολιτισμός

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου ο Σύνδεσμος Φίλων Λαογραφίας και Παράδοσης Αφυτου θα πραγματοποιήσει το παραδοσιακό κουρμπάνι στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην Άθυτο.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει μετά το πέρας της θείας λειτουργίας την οποία θα πλαισιώσουν το ποντιακό χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας και η χορωδία της κοινότητας Αθύτου.

Published in Πολιτισμός

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, η ομάδα ρομποτικής του Γυμναςίου Κασσάνδρας παρουσίασε την εργασία της στο 11ο Συνέδριο Πληροφορικής στο

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας  (ΝΟΗΣΙΣ).

Η εργασία αφορά ένα ρομποτικό βραχίονα που αναγνωρίζει χαρτονομίσματα των 10€ και 20€ τα ταξινομεί και υπολογίζει το τελικό ποσό.

Published in Πολιτισμός

 

Στις 3 Μαρτίου το χορευτικό ενηλίκων του συλλόγου συμμετείχε στις εκδηλώσεις που έγιναν στην πόλη της Κοζάνης για τον εορτασμό της αποκριάς. Στην κεντρική πλατεία παρουσιάστηκαν χοροί από όλη την Ελλάδα. Το χορευτικό μας παρουσίασε χορούς από τη Θράκη και συγκεκριμένα από τη Μακρά Γέφυρα της Ανατολικής Θράκης.

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου μέλη και φίλοι του Συλλόγου παρακολούθησαν την θεατρική παράσταση «ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» του Ουαζντί Μουαουάντ σε μετάφραση Έφης Γιαννοπούλου και σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη, στη Θεσσαλονίκη στο Βασιλικό θέατρο. Την επίσκεψη οργάνωσαν μέλη του συλλόγου.

Την 25η Μαρτίου τμήμα των παιδικών χορευτικών αφού κατέθεσε στεφάνι πήρε μέρος στην παρέλαση. Μετά το πέρας της παρέλασης τα παιδικά χορευτικά καθώς και το εφηβικό χόρεψαν στην εξέδρα απέναντι από το δασαρχείο παραδοσιακούς χορούς. Το μικρό παιδικό χόρεψε χορούς από τη Θράκη, το μεγάλο παιδικό χορούς από τη Μακεδονία και το εφηβικό παρουσίασε χορούς από την περιοχή του Πόντου.

Η χορωδία του Συλλόγου μας, συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ χορωδιών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 29 έως 31 Μαρτίου στο αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής του Δημαρχείου Πανοράματος. Η χορωδία μας παρουσίασε ένα πρόγραμμα 4 τραγουδιών αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις! Η προετοιμασία της συνεχίζεται εντατικά προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στα πολλά καλέσματα που της γίνονται και να είναι έτοιμη για τις τοπικές μας διοργανώσεις!!

Ο Σύλλογός μας διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: "Η Ανθρώπινη Διάσταση Του Θείου Δράματος Και Της Ανάστασης Του Χριστού" την Κυριακή 7 Απριλίου 2019. Το μέλος του Συλλόγου μας Βασιλική Παντέρη, φιλόλογος, επιμελήθηκε και παρουσίασε τα κείμενα της εκδήλωσης, και επέλεξε τα τραγούδια που ακούστηκαν από τα επίσης μέλη του Συλλόγου μας Αναστασία Σαμαρά και Γεωργία Μυλωνά!

Στις 14 Απριλίου το μεγάλο παιδικό και το εφηβικό τμήμα του συλλόγου πήρε μέρος στο 15ο φεστιβάλ παραδοσιακού χορού παιδικών και εφηβικών συγκροτημάτων που διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος Νέας Καλλικράτειας στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Παύλου. Το εφηβικό παρουσίασε χορούς από τα νησιά και το παιδικό από τη Μακεδονία με μεγάλη επιτυχία. Μετά το τέλος κάθε εμφάνισης υπήρχε κέρασμα για όλα τα παιδιά.

 

Θεατρικό τμήμα

Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου μας αφιερώνει τον φετινό κύκλο παραστάσεων στη μνήμη μιας αγωνίστριας της ζωής, που διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου μας, της αείμνηστης κι αγαπημένης μας Ελένης Τριανταφύλλου.

Η Θεατρική Ομάδα επέλεξε να παρουσιάσει φέτος το βραβευμένο θεατρικό έργο του Σέρτζι Μπελμπέλ «Μια στιγμή πριν» σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Λιάρου, με μουσικό επί σκηνής τη Λυδία Ανεστοπούλου. Τη βιντεοπαρουσίαση, το πρόγραμμα και την αφίσα της παράστασης επιμελήθηκε η Μαίρη Παπαδοπούλου.

Η πρεμιέρα της εξαιρετικής αυτής παράστασης έγινε το Σάββατο 13 Απριλίου κι ο πρώτος κύκλος παραστάσεων ολοκληρώνεται το Σάββατο 20 Απριλίου στις 8:00 μ.μ! Το κοινό ανταποκρίθηκε με θέρμη στο κάλεσμα της ομάδας μας και κατέκλυσε την αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κασσάνδρειας σε κάθε παράσταση! Απολαύσαμε ένα έργο που υμνεί τις κωμικές παραδοξότητες, που φωτίζουν τη ζωή μας. Δύο πράξεις, εφτά ιστορίες. Και μια στιγμή, που παίρνει κάποιος µια απόφαση. Εφτά μικρές ιστορίες ανθρώπων, ανθρώπων καθημερινών, φαινομενικά ασύνδετες, όπως πολλές ιστορίες δείχνουν να είναι. Μέχρι τη στιγμή που παγώνει ο χρόνος, οι επιλογές αλλάζουν και μαρτυρούν πως τελικά, οι ζωές των ανθρώπων σχοινοβατούν παράλληλα, ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία, το σοβαρό και το αστείο, τον θάνατο και τη ζωή.

Τα εγκωμιαστικά σχόλια όλων όσων παρακολούθησαν την παράσταση μας κάνουν υπερήφανους κι αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι οι εθελοντές μας που συνεργάζονται με ομοψυχία για τον κοινό στόχο, τον πολιτισμό στην επαρχία, αντιστέκονται κόντρα στους χαλεπούς καιρούς της αξιακής παρακμής και δημιουργούν!

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ» είναι εδώ για να στηρίζει τέτοιες ομάδες και τέτοιες αξιόλογες προσπάθειες. Το επόμενο ραντεβού για την παράσταση «Μια στιγμή πριν» η ομάδα το δίνει το καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Κασσάνδρας. Σας περιμένουμε για να τους απολαύσουμε για άλλη μια φορά.

Με τη σειρά που εμφανίζονται παίζουν οι:

ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ: Χρήστος Ανεστόπουλος
ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΓΡΑΦΟΥ: Στέλλα Τσιάλα
ΝΑΡΚΟΜΑΝΗΣ: Ευμορφία Καταπόδη
ΑΔΕΛΦΗ: Αναστασία Βαμβακίδου
ΓΙΟΣ: Βασίλης Γιαγούρης
ΜΑΝΑ: Μαρία Βασιλικού
ΝΟΣΟΚΟΜΑ: Μαρία Γιαγούρη
ΑΡΡΩΣΤΗ: Βάσω Σχοινά
ΚΥΡΙΑ: Κατερίνα Σταμπουλή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Α΄: Χριστίνα Πόππη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Β΄: Βασιλική Μαστροδήμου
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ: Λυδία Καλούση
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΗΣ: Γιάννης Σερέτης
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ: Γιώργος Κουντουργιάννης                                       ΘΥΜΑ: Τάσος Τσιμικλής

Λέσχη Ανάγνωσης

Τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Κυριακή 19 Μαΐου και ώρα 8:00 μ.μ. για τον σχολιασμό του βιβλίου «Η λέσχη των αθεράπευτα αισιόδοξων» του Jean Michel Guenassia.

Ωράριο Βιβλιοθήκης & Λαογραφικού Μουσείου

Τρίτη 10:00 – 12:00 το πρωί

Και Τετάρτη 7:00 – 9:00 το απόγευμα

 

 

Τηλ. 2374020644

Published in Πολιτισμός
Σελίδα 1 από 8