News

Δίχως αναμενόμενες εκπλήξεις στη Βουλή κυρώθηκε το πρωτόκολλο ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ , αφού υπερψήφισαν 153 βουλευτές, ενώ αμέσως μετά ο Ζόραν Ζάεφ καλωσόρισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ένα μήνυμά του στο Twitter, στο οποίο ανέφερε: «Η φίλη μας, η Δημοκρατία της Ελλάδας, είναι η πρώτη χώρα που επικυρώνει το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ. Προχωράμε για εγγυημένη επιτυχία. Είναι πιο εύκολο με τους συμμάχους, με υπερηφάνεια να λέμε ότι είμαστε ΝΑΤΟ!».

Πλέον απομένουν τα τυπικά βήματα της αποστολής των εκατερωθενρηματικών διακοινώσεων από την Αθήνα στα Σκόπια (έχει ήδη αποσταλεί) με την οποία η Ελληνική κυβέρνηση θα ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η κύρωση Συμφωνίας και Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ και από τα Σκόπια προς την Ελλάδα και τον ΟΗΕ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών τίθεται σε ισχύ. Αμέσως μετά θα αποσταλεί από τα Σκόπια επιστολή προς τα κράτη – μέλη των Ηνωμένων Εθνών και τους διεθνείς οργανισμούς ότι η χώρα ονομάζεται «Βόρεια Μακεδονία», ενώ θα απομένει η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εισδοχής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αποστολή του κυρωτικού οργάνου στις ΗΠΑ.

Το ξεχασμένο δημοψήφισμα της πΓΔΜ

Η Ελληνική Δημοκρατία πράττοντας κατά τις επιταγές του ν.4588/2019 άρθρο 4 §β(ii) γνωστοποιεί πλέον στο Γενικό Γραμματέα του NATO ότι είναι υπέρ του να απευθυνθεί από το NATO προς το Δεύτερο Μέρος/πΓΔΜ πρόσκληση προσχώρησης. Ενώ η εν λόγω υποστήριξη εκ μέρους της Χώρας μας, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, πρέπει να τελεί υπό 2 όρους :

(α) Της έκβασης δημοψηφίσματος συνάδουσας με την παρούσα Συμφωνία, εάν το Δεύτερο

Μέρος (πΓΔΜ) αποφασίσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και,

(β) Της ολοκλήρωσης των συνταγματικών τροποποιήσεων, που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία.

Έτσι λοιπόν, παρόλο που με σαφήνεια ορίζεται στον (α) όρο το δημοψήφισμα, κάτι που τελικά η πΓΔΜ αποφάσισε να διεξάγει, μοιάζει να έχει ξεχαστεί και να αγνοείται πλέον το αποτύπωμα του ( σ.σ με βάση το άρθρο 73 του Συντάγματος της χώρας η απαιτούμενη συμμέτοχη ορίζεται το 50+1% και το αποτέλεσμα του είναι δεσμευτικό).

Το βέτο, οι δοκιμασίες και η ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Τον τελευταίο καιρό και αφού πλέον κυρώθηκε από τη Ελληνική Βουλήη συμφωνία των Πρεσπών ν.4588/2019,  ακούγεται έντονα ένα νέο πολίτικο αφήγημα -σ.σ δεν αποκλείεται να το δούμε και ως προεκλογικό σποτ- πως δεν απεμπολείται το δικαίωμα του «βέτο» στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», καθώς η ακύρωση μιας διεθνούς συμφωνίας όπως αυτή των Πρεσπών καθίσταται πλέον απαγορευτική. Την ίδια στιγμή όμως για κάποιον που έχει διαβάσει προσεκτικά το ν.4588/2019 διαπιστώνει πως στο άρθρο 2 §1 προβλέπει ότι η Ελλάδα έχει συμφωνήσει να μην αντιταχθεί στην ένταξη των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το όνομα βόρειο Μακεδονία.Ενώ, στην § (i) αναφέρει πως η χώρα μας γνωστοποιεί στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ε.Ε ότι υποστηρίζει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων του Δεύτερου Μέρους στην Ε.Ε υπό τo όνομα και τις ορολογίες του άρθρου 1 της παρούσας Συμφωνίας που είναι βόρειοςΜακεδονία. Συνεπώς δεν μπορεί να τεθεί θέμα για ένα ουσιαστικό ζήτημα όπως αυτό του ονόματος, παρά μόνο για την ενταξιακή πρόοδο της γείτονος χώρα όταν αυτή  εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, κάτι που μεταξύ άλλων απάντησε πρόσφατα η Μάγια Κοτσίγιανσιτς, αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ερωτηθείσα σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας μετά την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο(σ.σ. παραμένει άγνωστος ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης των στόχων). Επιπρόσθετα ο ν.4588/2019 της συμφωνίας των Πρεσπών, προβλέπει δεκάδες προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να παρακολουθούνται σχετικά με το εάν τηρούνται τα οποία μια μελλοντική κυβέρνηση θα μπορούσε να αμφισβητήσει με στοιχεία για την μη εφαρμογή τους, ενεργοποιώντας εάν χρειαστεί το άρθρο 19 §3 του ν.4588/2019 (επίλυση διαφόρων) που δύναται να οδηγήσει ακόμη και σε μονομερή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο «…Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και δεν έχει επιλυθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Άρθρο 19(2), μπορεί να υποβληθεί στο Διεθνές Δικαστήριο. Τα Μέρη θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε κοινή υποβολή κάθε τέτοιας διαφοράς στο εν λόγω Δικαστήριο. Ωστόσο, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία εντός έξι μηνών ή μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος όπως τα Μέρη αμοιβαία θα συμφωνήσουν, τότε κάθε τέτοιου είδους διαφορά δύναται να υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα Μέρη μονομερώς…».

Μεταξύ άλλων οριζόμενων στη συμφωνία των Πρεσπών, άραγε αρκούνκάποιες αλυτρωτικές δηλώσεις, (βλ. άρθρο 4.§2), κάποιο είδος προπαγάνδας (βλ. Άρθρο 6§1) ή ακόμη και κάποια διαφωνία αναφορικάμε χρήση συμβόλου το όποιο συνιστά μέρος της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς για κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, (βλ. άρθρο 8§1. ), ώστε οι ηγέτες των δυο χωρών να οδηγηθούν στο εγγύς μέλλον από κοινού ή και μονομερώς σε αμφισβήτηση της συμφωνίας ; Προτού αναζητήσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά το πολίτικο σύστημα της χώρας μας που αντιτίθεται ουσιαστικά στη συμφωνία των Πρεσπών, και εάν θα εφαρμοστεί η συμφωνία από Σήμερα κιόλας, από τα Σκόπια και όχι μετά από άγνωστο χρονικό διάστημα όπου θα κριθεί η είσοδος της γείτονος χώρας στην Ε.Ε, η κατά κεραία  εφαρμογή του άρθρο 8.ν.4588/2019 που ορίζει ότι «…Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα επανεξετάσει το καθεστώς των μνημείων, δημόσιων κτιρίων και υποδομών στην επικράτειά του, και στο μέτρο που αυτά αναφέρονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην αρχαία ελληνική ιστορία και πολιτισμό που συνιστούν αναπόσπαστο συστατικό της ιστορικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς του Πρώτου Μέρους / Ελληνική Δημοκρατία, θα προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα και να διασφαλίσει τον σεβασμό στην προαναφερόμενη κληρονομιά. Το Δεύτερο Μέρος / πΓΔΜ δεν θα χρησιμοποιήσει ξανά καθ' οιονδήποτε τρόπο και σε όλες τις μορφές του το σύμβολο που πριν απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του. Εντός έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, το Δεύτερο Μέρος θα προβεί στην αφαίρεση του συμβόλου που απεικονιζόταν στην προηγούμενη εθνική σημαία του από όλους τους δημόσιους χώρους και δημόσιες χρήσεις στην επικράτεια του. Αρχαιολογικά τεχνουργήματα δεν εντάσσονται στο πεδίο αυτής της διάταξης…».

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Για όσους παρακολούθησαν τα κοινοβουλευτικά δρώμενα κατά το προηγούμενο διάστημα, καθώς και τις αντιπαραθέσεις των πολιτικών αρχηγών, ίσως να μην άκουσαν να αναδεικνύονται τα οριζόμενα τωνάρθρων 12§2-3 της Διεθνούς συμφωνίας των Πρεσπών (ν.4588/2019), τα οποία υπό συνθήκες μοιάζουν ως μελλοντικό εφιαλτικό σενάριο που θα πρέπει όμως να απαντηθεί Σήμερα από τους «διεκδικητές» του αύριο. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο αναφέρει πως «…τα Μέρη θα θεσπίσουν Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) των Κυβερνήσεών τους, με από κοινού επικεφαλείς τους Πρωθυπουργούς τους. Το ΑΣΣ θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και θα είναι το αρμόδιο όργανο για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας και του απορρέοντος εξ αυτής Σχεδίου Δράσης…».

Είναι βέβαιο πως η συμφωνία των Πρεσπών θα μονοπωλεί για αρκετό καιρό το κοινό ενδιαφέρον, ενώ ίσως δούμε σύντομα σχετικές εξελίξεις να γκρεμίζουν μια σειρά αφηγημάτων της εκάστοτε πολιτικής πλευράς, γιατί πολύ απλά από Σήμερα κιόλας ξεκινά η ώρα των πράξεων για ένα γειτονικό λαό που κάνεις δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πως έχει αποβάλλει πλήρως όλες τις προκαταλήψεις του παρελθόντος.

* Αθηνά Αντωνιάδου κοινωνιολόγος – freelance writer

Published in Κοινωνία

Γράφει :Αθηνά Αντωνιάδου κοινωνιολόγος

 Η συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί από τις δυο συμβαλλόμενες πλευρές. Πρωτίστως η πΓΔΜκύρωσε τη συμφωνία το καλοκαίρι του 2018, εκδίδοντας σχετική νομοθετική διάταξη, χωρίς ωστόσο αυτή να φέρει την υπογραφή του ανώτατου άρχοντα της Χώρας, του Πρόεδρου κου Ιβανοφ, καθώς όπως ισχυρίζεται δεν νομιμοποιούνταν να το πράξει, επικαλούμενος  τα άρθρα 118 & 119 του συντάγματος τους. Συγκεκριμένα το Άρθρο 119αναφέρει πως :«Διεθνείς συμφωνίες συνάπτονται στο όνομα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Διεθνείς συμφωνίες μπορούν επίσης να συνάπτονται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όταν αυτό καθορίζεται από το νόμο».

Την ίδια στιγμή που ο Πρόεδρος Ιβανοφ, υποστηρίζει πως εφόσον δεν είχε προηγηθεί σχετικός νόμος ο οποίος να καθορίζει το δικαίωμασύναψης Διεθνούς Συμφωνίας από τον Υπουργό Εξωτερικών της χώραςή άλλο πρόσωπο  (σ.σ. σχεδόν απίθανο να αγνοούσε σχετική εκδοθείσανομοθεσία) παραπέμποντας ρητά στο Σύνταγμα της Χώρας. (βλ. αρθρο119 Συντάγματος πΓΔΜ), η δικαιοσύνη διεξάγει προκαταρκτικήεξέταση για τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε ο πρόεδρος Ιβανοφνα υπογράψει την επίμαχη διάταξη, με το κρινόμενο αποτέλεσμα να αναμένεται  με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς σε περίπτωση δικαίωσής του, θεωρείται πως θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας και όχι μόνο.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη «άρνηση υπογραφής» εκ μέρους του Πρόεδρου Ιβανοφ της συμφωνίας των Πρεσπών , επικαλούμενος ουσιαστικά ύψιστο κανόνα εσωτερικούδικαίου, δίνει τροφή για σκέψη στο κατά πόσο η εκδοχή του οδηγείμεταξύ άλλων, σε λόγους ακυρότητας της σύναψης ΔιεθνούςΣυμφωνίας, αφού το άρθρο 46§1 της Συμβάσεως της Βιέννης ορίζει ρητά ότι : <<Το κράτος δε δύναται να επικαλεσθεί το γεγονός, ότι η συναίνεσίς του όπως δεσμευθή διά συνθήκης εδόθη κατά παραβίασινδιατάξεως του εσωτερικού του δικαίου, αναφερομένης εις την αρμοδιότητα συνομολογήσεως συνθηκών και ως εκ τούτου ακυρούσηςτην συναίνεσίν του, εκτός εάν η παραβίασις αύτη ήταν έκδηλη και αφορούσε κανόνα εσωτερικού δικαίου θεμελιώδους σημασίας.>>

Από το παραπάνω καθίσταται σαφές ότι τα κράτη θα πρέπει να ελέγχουν από πριν την συνταγματικότητα και εν γένει την εγκυρότητα μιας συνθήκης (πρβλ. τον έλεγχο του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου28).

Μάλιστα, δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα της γείτονος χώρας που κάνουν λόγο για νομικά εμπόδια στη συμφωνία μεταξύ της πΓΔΜ και της Ελλάδας σχετικά με την αλλαγή του ονόματος, με τον καθηγητήΝτιμίταρ Apasiev ο οποίος είναι και μέλος της ηγεσίας του κόμματος Αριστερά, να κάνει λόγο για προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ώστε να ακυρωθεί η σύμβαση, διότι όπως ισχυρίζεται είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα και καμία διεθνής συμφωνία δεν μπορεί να είναι ισχυρότερη από αυτό. Γίνεται επίσης λόγος και για νομικό προηγούμενο έτους 2002, όταν το Συνταγματικό Δικαστήριο της Χώραςακύρωσε τη διεθνή συμφωνία με την Ελλάδα σχετικά με τον πετρελαιαγωγό ΟΚΤΑ, καθώς όπως αποφάνθηκαν, οι συνταγματικοί δικαστές η συμφωνία, η οποία υπεγράφη το 1999 μεταξύ των κυβερνήσεων της πΓΔΜ και της Ελλάδας, ήταν αντισυνταγματική. Δείτε σχετικό άρθρο εδώ : https://www.mkd.mk/makedonija/politika/ustavniot-sud-ednash-vekje-ja-ocenuvashe-ustavnosta-na-megjunaroden-dogovor

Η κυβέρνηση ΖΑΕΦ, ωστόσο ανενόχλητη από τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας και αφού εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία της Βουλής, προέβει στις σχετικές τροποποιήσεις άρθρων του συντάγματος ( σ.σ κατά της επιταγές της συμφωνίας των Πρεσπώνόπως ο ίδιος υποστηρίζει), όπως εν συνεχεία αυτές απεσταλλησαν στην Ελληνική κυβέρνηση.  

Παράλληλα, στην Ελλάδα πληθώρα δημοσιευμάτων φιλοξενούν αναφορές που κάνουν λόγο για μια Συμφωνία η οποία έχει περάσει δια συνταγματικής εκτροπής στην πΓΔΜ, και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η επικύρωσή της από την Ελλάδα. Ενώ δεν είναι λίγες οι φωνές αυτές που ζητούν να πάρει θέση ο ίδιος ο ανώτατος πολίτικος άρχων της χώρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κος Παυλόπουλος.

Σημειώνεται πως εκτός από τα δικαστήρια σε έλεγχοσυνταγματικότητας των νόμων προβαίνουν και η Βουλή αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συμφώνα με το άρθρο 100§1 του κανονισμού της Βουλής κατά την ψήφιση ενός νόμου ο Πρόεδρος της Boυλής και κάθε Boυλευτής ή μέλoς της Kυβέρνησης μπoρεί να ζητήσει, στo στάδιο της καταρχήν συζήτησης, να απoφανθεί η Boυλήαναφoρικά με συγκεκριμένες αντιρρήσεις πoυ προβάλλει για τη συνταγματικότητα νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ. Με αυτόν τον τρόπο προτάσσεται ένα ισχυρό κοινοβουλευτικό εργαλείο.

  Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την έκδοση και δημοσίευση νόμου μπορεί να αναπέμψει ψηφισθέν νομοσχέδιο επειδή το έκρινε αντισυνταγματικό (βλ. αρ.42 του Συντάγματος «…ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να αναπέμψει στη βουλή νομοσχέδιο…εκθέτοντας και τους λόγους  αναπομπής»).

Πρόκληση ; ευκαιρία ; η ένας άλλος δρόμος  ;

Ένα είναι σίγουρο. Τώρα που ξεκινούν στην Ελλάδα οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών και η διαδικασία της συζήτησης, βρισκόμαστε μπροστά σε ανακατάταξη του πολιτικού σκηνικού που δεν θα αφήσει αδιάφορη την κοινωνία.  

 

* Αθηνά Αντωνιάδου κοινωνιολόγος

 

 

Published in Κοινωνία
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 17:51

Η ανεκπλήρωτη υπόσχεση

 

Του Κων/νου Τζέκη

Ο μεγάλος Γάλλος ψυχολόγος Καρλ Λε Μπον είχε γράψει ότι πριν από τις εκλογές θα πρέπει να λέγονται ψέματα. Μάλιστα είναι εκείνες οι υποσχέσεις που κανείς δεν πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθούν, αφού εν πολλοίς είναι ανεδαφικές ή υπερβολικές, αλλά τις αποδέχεται, αφού είναι προσφορά ελπίδας. Ένα   άτυπο συμβόλαιο μεταξύ του υποψήφιου και του λαού, που  κατά βάση ακυρώνεται, αφού μετά την εκλογή, καταντά μακρινή ξεχασμένη σελίδα της τοπικής ιστορίας.

Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα που υπάρχει στην προεκλογική μάχη, δίνει στον υποψήφιο το δικαίωμα να υπόσχεται, να ονειρεύεται, να εξαγγέλλει, να ρητορεύει, να καταρτίζει προγράμματα, μέχρι την ώρα που θα εκλεγεί. Μετά άγραφος χάρτης (tabula raza) όπως έλεγαν και οι Ρωμαίοι.

Έτσι εξηγείται και η πληθώρα των υποψηφίων να εκλεγούν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεν χρειάζονται προσόντα, αλλά «έπεα πτερόεντα», λόγια που πετάνε. Ο λαός με την ελπίδα της πραγματοποίησης έστω των ελαχίστων από τις πολλές υποσχέσεις πείθεται και εκλέγει. Την επομένη γίνεται κοψοχέρης και η ζωή συνεχίζεται.

Όμως το μεγαλύτερο όνειρο του κάθε εκλεγμένου θα πρέπει να είναι η υστεροφημία. Θα πρέπει να παραμείνει στη σκέψη του λαού η ανάμνηση ότι πραγματοποίησε έστω ένα, μόνο ένα, έργο πνοής και διαχρονικό. Όμως γίνεται έτσι;

Αν κάνει ο κάθε ένας από τους ψηφοφόρους, έναν απολογισμό των απερχομένων εκλεγμένων, θα κατασταλάξει αν εκπλήρωσε κάτι από τις υποσχέσεις του και ας επιλέξει.

Ουσιαστικά ο λαός από τους αυτοδιοικητικούς περιμένει ελάχιστα.  Ποιότητα ζωής, καθαριότητα, υποφερτή εμφάνιση της πόλης, γρήγορα αντανακλαστικά σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης και ένα έργο πνοής.  Το τελευταίο θα είναι η σφραγίδα της υστεροφημίας του. Το έργο που όλοι θα το ονομάζουν με το όνομά του.

Βέβαια ελάχιστοι έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους με τέτοια έργα, που δεν είναι κατ’ ανάγκη δαπανηρά και χρηματοβόρα, αλλά εκεί θα πρέπει να εστιάζεται και η κριτική των ψηφοφόρων. Άσχετα αν οι περισσότεροι εκλεγμένοι,  σπαταλούν το χρόνο τους αλλά και τα διαθέσιμα χρήματα, όσα και αν είναι, εδώ και εκεί, ικανοποιώντας απαιτήσεις συλλόγων –σφραγίδων ή ιδιωτών-επαιτών. Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να απαιτούν την εκπλήρωση μιας τέτοιας υπόσχεσης. Ενός έργου πνοής. Διαχρονικού. Που θα προσδίδει στην πόλη αίγλη, θα προσελκύει τουρίστες ή επισκέπτες, θα κάνει τους κατοίκους υπερήφανους.

Οι εκλογές πλησιάζουν. Η ψήφος δεν είναι χαμένος χρόνος. Είναι ιερή η στιγμή που ο κάθε ένας ταπεινός και άσημος πολίτης, καλείται με την προτίμησή του να επιλέξει πρόοδο ή οπισθοδρόμηση. Εκείνη την ώρα  ο πολίτης αναγορεύεται σε ύπατο κριτή, σε δικαστή, σε αρχηγό της Δημοκρατίας. Αποφασίζει και η γνώμη του είναι σεβαστή και διαρκεί όσο διαρκεί η θητεία του εκλεγμένου.

Ας βάλουμε το χέρι στην καρδιά και το μυαλό στη λογική. Ας επιλέξουμε εκείνους που θα αφήσουν μια σφραγίδα στον τόπο τους. Όσο για εκείνους που ξαναεκτίθενται στις εκλογές χωρίς να έχουν αφήσει κάτι πίσω τους, στέρεο και με πνοή ας τους ξεπεράσουμε.

Η ζωή δεν είναι πρόβα θεάτρου, έχει μόνο παραστάσεις.

Published in Κοινωνία

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ,ο Σύλλογος μας συλλέγει τρόφιμα μακράς διαρκείας για τους συνανθρώπους μας που τα έχουνε ανάγκη.
Αρχής γενομένης από το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου και σε ώρες λειτουργίας του Πολιτιστικό Κέντρο "νικόλαος Χόρμπος" Νέα Φώκαια Χαλκιδικής. μας κέντρου (και κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του συλλόγου) , σας προσκαλούμε να στηρίξουμε όλοι μαζί , με την συμμετοχή μας αυτήν την
φιλανθρωπική δράση.
Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε!

Published in Κοινωνία

Συνεχίζεται ξανά η διάθεση της ατζέντας που ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό για την στήριξη του μικρού Θανάση από τη Κασσάνδρεια Χαλκιδικής που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.
‌Είδη η πρώτες δυο  παρτίδα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες μέρες ,πάμε να ξεπεράσουμε τα 2000 κομμάτια.
Λόγο της μεγάλης ζήτησης του κόσμου από σήμερα θα πωλούνται και πάλι οι ατζέντες σε όλα τα καταστήματα της Κασσάνδρειας αλλά και στη ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου της Κασσάνδρας.
Όλα έσοδα από τις πωλήσεις θα δοθούν στην οικογένεια του μικρού Θανάση, για την συνέχισης της θεραπείας του , που είναι πολυδάπανη και θα διαρκέσει αρκετό καιρό.
Το σχέδιο της ατζέντας το δημιούργησε ο Γιώργος Μαυρίδης που παντα είναι δίπλα σε τέτοιες καταστάσεις.Η ατζέντα πωλείται στην ενδεικτική τιμή των 5€ .

Για αυτούς που δε μπορούν να προμηθευτούν την ατζέντα υπάρχει λογαριασμός τράπεζας στο όνομα της οικογένειας,και όποιος θέλει κάνει κατάθεση εκεί.Ο λογαριασμός είναι 81193458254 Εθνική τράπεζα στο όνομα J I MIRON (ΚΥΠΡΑΙΟΥ) .
Γιατί για ακόμη μια φορά όλοι μαζί μπορούμε!!!!!
Για έναν σκοπό για τα ΠΑΙΔΙΑ!!! Συνεχίζουμε!!!!!!
Τηλέφωνο για πληροφορίες : Μοσχίδης Βασίλειος +30 690 7017014.
Καθημερινά από το σαιτ μας θα έχετε πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη αυτής σημαντική προσπάθεια.
Για Οποιαδήποτε διευκρίνηση μη διστάσετε να μας ρώτησε .

Published in Κοινωνία

Οι μαθητές και οι καθηγητές του  Γ.Ε.Λ Κασσάνδρας εκπαιδεύτηκαν στην ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ από το πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές.Επίσης να τονίσουμε πως  το Γελ Κασσάνδρας είναι ένα από τα σχολεία τα οποίο   έχει δικό του απινιδωτή και πιστοποιημένους εθελοντές που οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να σώσουν ζωές.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΠΕΘ ανανέωσε για τρίτη συνεχή χρονιά την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος KIDS SAVE LIVES, με σκοπό την εκπαίδευση σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της Χώρας. 

Το πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES είναι εθελοντικό, αυτοχρηματοδοτούμενο, προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε Ελληνικό σχολείο και υποστηρίζεται από 400 περίπου εθελοντές εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης [ERC] που διαμένουν σε όλη την Χώρα.

Το πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES, έχει καταφέρει σημαντικά θετικά αποτελέσματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο[επαναφορά στην ζωή 14 θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, διάσωση 4 μικρών παιδιών και ενηλίκων από πνιγμονή, τοποθέτηση 102 Αυτοματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε Ελληνικά σχολεία και Ελληνικές κοινότητες] με αποτέλεσμα την βράβευση του από τοπικούς φορείς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης με την υποτροφία PETER BASKET.[έργο KIDS SAVE LIVES  https://www.kidssavelives.gr/poioi-eimaste/]

Ακολουθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα & η φόρμα δήλωσης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σχολείων:

KIDS SAVE LIVES
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Ανθρωπιστικός Οργανισμός KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
>   Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
>   Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED)
>   Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες για την ζωή καταστάσεις
>   Πρόληψη από παιδικούς και εφηβικούς τραυματισμούς— έλεγχος αιμορραγίας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές σχολικής ηλικίας και οι εκπαιδευτικοί, θα βρίσκονται σε θέση:
·      να αξιολογήσουν ένα θύμα το οποίο έχει καταρρεύσει
·      να καλέσουν ορθά την Υπηρεσία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [Ε.Κ.Α.Β. 166]
·      να καλέσουν όταν απαιτείται τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Επείγουσας Κλήσης (112)
·      να ξεκινήσουν έγκαιρα Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
·      να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED)
·      να τοποθετήσουν σε πλάγια θέση ασφαλείας (θέση ανάνηψης) ένα αναίσθητο θύμα
·      να αντιμετωπίσουν την πνιγμονή ενός θύματος από ξένο σώμα
·      να αντιμετωπίσουν ένα θύμα πνιγμού
·      να προβλέψουν και να αποφύγουν έναν σοβαρό τραυματισμό
·      να ελέγξουν μία εξωτερική αιμορραγία

 

Published in Κοινωνία

Χθες ήταν μια σπουδαία μέρα για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Πευκοχωρίου .Σε μια ειδική τελετή στο Μουσείο της Ακρόπολης παρέλαβαν το το πρώτο βραβείο στον 5ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό που συνδιοργάνωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου.
Το θέμα του διαγωνισμού ήταν οι εικόνες των βιβλίων πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας,οι μαθητές σαν κύριο θέμα επέλεξαν το Αλφαβητάριο της Α'τάξης του δημοτικού και ο  τίτλος που έδωσαν στην έκθεση τους ήταν η «Βόλτα στο Όνειρο με τον Μίμη και τη Λόλα» .

Μπράβο στα παιδιά στη δασκάλα τους την κ.Αναστασία Κουλιοπούλου και στους γονείς , που μας έκαναν περήφανους.

Published in Κοινωνία

          Και οι πέτρες ξέρουν ότι το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει. Το άλλαξε η κρίση. Η πλειοψηφία του κόσμου αποδοκιμάζει έντονα τις  πολιτικές δυνάμεις που μας βούλιαξαν. Δεν υπάρχει πια δυνατότητα μονοκομματικής κυβέρνησης. Μπήκαν στη ζωή μας νέα κόμματα για να απορροφήσουν την δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών. Κατ΄εμέ, βεβαίως, το αδηφάγο σύστημα τα δημιούργησε, και αυτά. Το σύστημα που απλά αλλάζει πουκάμισο για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να μη χάσει τον έλεγχο της μεγάλης αγέλης των ψηφοφόρων. Το κατεστημένο θέλει να έχει πάντα τον τελευταίο λόγο στις πολιτικές εξελίξεις που πολλές φορές ούτε και εκείνο δεν μπορεί να προβλέψει.

          Προσαρμόζοντας την νέα αυτή πολιτική πραγματικότητα στις τοπικές εκλογές το πιο ασφαλές συμπέρασμα είναι το εξής: Δεν υπάρχει πια κανένα  νόημα οποιασδήποτε κομματικής στήριξης σε υποψήφιο συνδυασμό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Περισσότερο κακό μπορεί να κάνει μία τέτοια στήριξη στους υποψηφίους παρά καλό. Εκείνο μόνο που έχει απομείνει από τον πάλαι ποτέ πολιτικό διπολισμό και το παρατηρούμε σήμερα στην πράξη είναι οι παρεϊτσες της παλιάς εποχής που σε μεγάλο ποσοστό παραμένουν αναλλοίωτες και συνεχίζουν να λειτουργούν ως αυτόνομες κοινωνικές αγέλες. Αλλά και αυτό σιγά - σιγά θα αλλάξει. Η πλήρης απεξάρτηση από το παλιό πολιτικό σκηνικό απαιτεί χρόνο. Σίγουρα θα σπάσει και αυτό το απομεινάρι των προηγούμενων δεκαετών.

          Η νέα πραγματικότητα μοιραία υποβάθμισε και τις πολιτικές ιδεολογίες. Πολύ λίγο ενδιαφέρει πια τον πολίτη το κατά πόσο είναι Αριστερός  ο Τσίπρας από τη στιγμή που στην πράξη αποδείχτηκε ότι είναι ο συνεπέστερος συνοδοιπόρος της παγκόσμιας Τράπεζας αλλά και κατά πόσο προοδευτικός υπήρξε ο τρισμέγιστος δημοκρατικός αγωνιστής των δεκαετιών του 80΄ και 90΄, Άκης Τζοχατζόπουλος, από τη στιγμή που με την αξία του βλέπει πια τον κόσμο μέσα από τα κάγκελα. Αλλά και τα νέα κόμματα, όπως οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, το ποτάμι κλπ δεν έχουν κάποια σαφή ιδεολογική ταυτότητα.

          Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει ανάγκη από ιδεολογίες, αλλά μόνο από πολιτικές επιλογές.          Και φθάνουμε στο δια ταύτα. Βλέπουμε και ακούμε τους υποψηφίους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. «Είμαστε οι καλύτεροι» υποστηρίζει ο κάθε υποψήφιος συνδυασμός. Εννοείται ότι θα το πουν αυτό, διαφορετικά δεν έχουν λόγο ύπαρξης στην αρένα των υποψηφίων δημοτικών αρχόντων. Εκείνο, όμως, που θέλουμε εμείς οι δημότες δεν είναι ιδεολογίες και ξύλινη γλώσσα. Ζητούμε να διαβάσουμε για προγράμματα, θέσεις, επιλογές. Για πρακτικές και προτεινόμενες λύσεις που με την ανάληψη των καθηκόντων θα μετατραπούν άμεσα σε πολιτική δράση. Όχι άλλες θεωρίες, όχι άλλες ιδεολογίες, όχι άλλο μπλα – μπλα. Χορτάσαμε από φιλολογικές τοποθετήσεις και ζαχαρένιες κουβέντες.

          Η Βάλτα βουλιάζει. Οι φωτογραφίες που ανεβάζουμε διαρκώς  στο διαδίκτυο από την εφημερίδα μας  απεικόνιζαν μία έρημη πολιτεία ένα χωρίο φάντασμα και συνήθως σε ώρες υποτίθεται εμπορικής αιχμής. Εμπρός, λοιπόν, κύριοι υποψήφιοι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το γνωρίζετε το συγκεκριμένο πρόβλημα; Εντοπίσατε την αιτία του ώστε να δώσετε λύση; Έχετε προβλέψει κάτι συγκεκριμένο που θα αλλάξει την κατηφορική πορεία των πραγμάτων για την πρωτεύουσα της Κασσάνδρας ή στα επόμενα χρόνια θα αναγκαστούν τα παιδιά μας να αποδημήσουν σε άλλες πολιτείες;

          Για τον τουρισμό ποιες είναι οι θέσεις σας; Για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας προς όφελος του ταμείου του Δήμου; Για την καθαριότητα, τα σκουπίδια, το παραεμπόριο που ανθεί και ενισχύεται από την έλλειψη της δημοτικής αστυνομίας τι μέτρα θα λάβετε; Για την έλλειψη βιολογικού καθαρισμού στη Σκιώνη, Λουτρά Αγίας Παρασκευής, Παλιουρίου όπου ακόμα αδειάζουμε βόθρους δίπλα σε γεμάτες από κόσμο ταβέρνες έχουμε κάτι άμεσο ή «θα» «θα» και «θα»; Τέλος, θέλουμε να ακούσουμε για τα έργα ανάπτυξης και υποδομών. Έργα που θα αλλάξουν την μοίρα αυτού του τόπου. Έργα που θα μετατρέψουν την άγονη γη σε παραγωγικό έδαφος. Τον έρημο τόπο σε πλούτο.

          Βέβαια, δε γελιόμαστε. Όσο οργανωμένη και να υπάρξει η όποια νέα δημοτική αρχή δε πρόκειται να δώσει άμεση λύση στο σύνολο των παραπάνω ζητημάτων. Αυτό, όμως, που θέλουμε είναι να υπάρχει ρεαλιστικό πρόγραμμα και προτεινόμενη λύση για κάθε θέμα, πρακτικά εφαρμόσιμη την επόμενη ημέρα. Γιατί εάν ακολουθήσουμε την πεπατημένη, πρώτα να προσπαθήσουμε να εκλεγούμε και μετά να αποφασίσουμε για το πως θα δράσουμε, τότε καληνύχτα. Το τρένο θα χαθεί. Και θα χάνεται συνέχεια. Καλή η καθαρή και έντιμη διαχείριση των οικονομικών, και εύγε σε όποιον την πράττει γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας, αλλά χωρίς ανάπτυξη η πορεία θα παραμείνει από στάσιμη, έως και κατηφορική, γιατί τουρισμό δεν έχουμε μόνο εμείς στην Κασσάνδρα. Έχουν και αλλού στη Χαλκιδική και τη Βόρεια Ελλάδα.

          Όχι άλλα ξύλινα λόγια. Όχι άλλες ιδεολογίες και μεγάλες κουβέντες. Λύσεις στα προβλήματά μας θέλουμε. Τις έχετε;

Γράφει ο δικηγόρος, Πολυδεύκης Παπαμιχαήλ

Published in Κοινωνία
Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018 08:04

Όταν το άγχος μας κατακλύζει….

Όταν το άγχος μας κατακλύζει….

 

Γράφει η Ιωάννα Τσίγγανου

Ψυχολόγος, MSc

Αφηγηματική θεραπεία παιδιών, εφήβων, ενηλίκων

www.ioannatsigganou.gr

Το άγχος, όσο οξύμωρο και αν ακούγεται, είναι ένα δυσφορικό συναίσθημα που  βοηθά το άτομο και το ωθεί σε δράση μπρος στον επικείμενο κίνδυνο. Εμφανίζεται σαν προειδοποιητικό σημάδι που στοχεύει στο να αφυπνίσει το άτομο και να το προστατεύσει από μια απειλητική συνθήκη.  Μοιάζει με ένα συναγερμό: ένας δυνατός ήχος που προκαλεί ενόχληση στα αυτιά ώστε να προσέξουμε τα υπάρχοντα μας. Το άγχος είναι ένας εσωτερικός συναγερμός που εμφανίζεται για να μας θυμίσει ότι κάτι δεν πάει καλά και  αν δεν κάνουμε κάτι θα χάσουμε την εσωτερική μας ευημερία. Μας θυμίζει ότι αν δε προσέξουμε αρκετά, η δυσφορία αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει, θα διογκώνεται και θα αρχίσει να επηρεάζει τη σκέψη, τη συμπεριφορά και το συναίσθημα.

Το άγχος λοιπόν παύει να είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός που βοηθά στην προσαρμογή όταν παρατηρείται υπερβολική ανησυχία ή φόβος σε σχέση με μια κατάσταση. Η δυσφορία εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και αν το στρεσσογόνο ερέθισμα απομακρυνθεί και επιπλέον παρουσιάζεται χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο ακόμη και σε καταστάσεις που  δεν εμπεριέχουν κίνδυνο. Όταν το άγχος επηρεάζει τη σκέψη και το συναίσθημα και έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργική έκπτωση της συμπεριφοράς τότε το άγχος γίνεται πρόβλημα.

Το άγχος, στην παθολογική του μορφή, μεταμορφώνεται:

  • Μπορεί να πάρει τη μορφή ενός βασανιστικού συναισθήματος που επηρεάζει τη ζωή του πάσχοντος. Το άτομο κυριεύεται από αυτό το συναίσθημα, δυσκολεύεται να το επεξεργαστεί και νοιώθει ότι κάτι άγνωστο για το οποίο δε μπορεί να μιλήσει, καταβάλλει όλη του την ύπαρξη.
  • Μπορεί να πάρει τη μορφή σωματικών ενοχλημάτων. Συχνά άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με σωματικά ενοχλήματα που δε μπορούν να εξηγηθούν οργανικά όπως δύσπνοιες, ταχυκαρδίες, ζαλάδες, πονοκεφάλους, πόνους στο στήθος, ναυτίες, πόνοι στο στομάχι κ.α. Αυτά τα σωματικά ενοχλήματα αποτελούν ένα παθολογικό μηχανισμό μέσω του οποίου το άτομο προσπαθεί να εκτονώσει τις ενδοψυχικές συγκρούσεις που προκαλούν οι έμμονες σκέψεις και τα έντονα συναισθήματα. Το σώμα προσπαθεί να «μιλήσει», να δείξει τον πόνο, την ανησυχία και να πει όλα αυτά που το άτομο δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί.
  • Το άγχος μπορεί να πάρει τη μορφή των επίμονων και βασανιστικών σκέψεων που προκαλούν έντονη ανησυχία. Το άτομο ασχολείται με αυτές τις σκέψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και η συμπεριφορά του επηρεάζεται σημαντικά. Οι ανησυχίες και φόβοι για το μέλλον του, τη υγεία του, την οικογένεια του, την εργασία του ή την οικονομική του κατάσταση μεγεθύνονται και το άτομο παύει να απολαμβάνει όσα έχει. Η σκέψη του και η συμπεριφορά του επηρεάζονται από το διαρκές αίσθημα ότι κάτι κακό θα συμβεί. Το άτομο που πάσχει συχνά νοιώθει αδύναμο να ελέγξει τον εαυτό του και τις σκέψεις και στην προσπάθεια να ελέγξει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο συμπεριφορών.

Για αυτό συχνά συναντάμε ανθρώπους που έχουν μια αγχώδη διαταραχή να κάνουν συνεχώς ιατρικές εξετάσεις για να εξηγήσουν τα σωματικά τους συμπτώματα, να αποφεύγουν πρόσωπα ή καταστάσεις, να απομονώνονται και να εγκαταλείπουν αγαπημένες ασχολίες τους, να εμφανίζουν καταναγκαστικές συμπεριφορές (επαναληπτικές συμπεριφορές όπως πλύσιμο χεριών, τακτοποίηση αντικειμένων, σιωπηλή επανάληψη λέξεων κτλ) για να ανακουφιστούν από τις επίμονες σκέψεις (ότι θα βλάψουν κάποιον, θα μολυνθούν κτλ).

  • Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι το άγχος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα χρήσης ή στέρησης ουσιών και ως δευτερεύων σύμπτωμα σε ψυχικές ασθένειες όπως κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή κ.α.

Πολυπαραγοντική είναι η αιτιολογία εμφάνισης αγχωδών διαταραχών. Μια βιολογική – γενετική προδιάθεση σε ένα άτομο συναντάει στρεσσογόνες περιβαλλοντικές συνθήκες που συμβάλλουν στην εμφάνιση μια αγχώδους διαταραχής.  Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογική ευαλωτότητα του ατόμου δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο το άτομο ερμηνεύει και εξηγεί τα γεγονότα της ζωής του που μπορεί να τον ωθούν είτε στο να συνδέεται με την ασθένεια είτε με την υγεία. Έτσι παραδείγματος χάριν σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η πλειοψηφία των ατόμων βιώνει άγχος, δεν έχουν όμως όλοι μια διαγνωσμένη αγχώδη διαταραχή.

Το άγχος, όταν πλέον γίνεται διαταραχή, παίρνει χρόνια μορφή και χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις. Η κατάχρηση ουσιών ή αλκοόλ, στην οποία καταφεύγουν τα άτομα για να ανακουφιστούν, επιβαρύνει την υπάρχουσα κατάσταση.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το άτομο που βιώνει δυσφορικά συναισθήματα άγχους να κατανοήσει τα βαθύτερα συναισθήματα του και να αναθεωρήσει το δυσλειτουργικό σύστημα των αντιλήψεων του, να επαναπροσδιορίζει τη σχέση μαζί του, να χτίσει μια «διαφορετική ιστορία» για την επίδραση του άγχους στη ζωή του.

Το άγχος, σε όλες του τις μορφές αντιμετωπίζεται ως σύμπτωμα που θα οδηγήσει το άτομο στη λύση της εσωτερικής σύγκρουσης μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Η θεραπευτική σχέση βοηθά το άτομο να αποκτήσει το ρόλο του «ειδικού» απέναντι στα προβλήματα του και να βρει τις λύσεις που ταιριάζουν.

Κατανοώντας τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύει τα γεγονότα, αναζητώντας εποχές στη ζωή του που μπορεί να τον έχουν τραυματίσει και έχουν αφήσει ανεξίτηλα κομμάτια αλλά και εποχές που η σχέση του με το άγχος δεν ήταν δυσλειτουργική, ανακαλύπτοντας αντιλήψεις που δυσχεραίνουν τις διαπροσωπικές του σχέσεις αλλά και αντιλήψεις που βοηθάνε, το άτομο αποκτά τη δύναμη να αντιμετωπίζει με υγιή τρόπο τις προκλήσεις της ζωής και το σύμπτωμα δεν έχει πια λόγο ύπαρξης.

 

Published in Κοινωνία

Αλεξάνδρα Πετκοπούλου

Φιλόλογος, Med Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Κέντρο Εκπαίδευσης & Υποστήριξης παιδιού και εφήβου «Anima»

Με τον όρο αυτοεκτίμηση εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο εμείς αξιολογούμε τον εαυτό μας , το πόσο καλό θεωρούμε τον εαυτό μας συγκριτικά με τους άλλους. Θετική αυτοεκτίμηση είναι το αίσθημα της εκτίμησης ου εαυτού μας και η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Είναι ένα από τα κυριότερα κλειδιά για την ευτυχία, την ευημερία και την εξέλιξη του ανθρώπου. Ανάλογα με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, το πόσο καλά τον γνωρίζουμε και τον εκτιμούμε, διαμορφώνουμε και την πραγματικότητά μας. Είναι ένας δείκτης, μια ζυγαριά, που δηλώνει την αξία, την αγάπη και το σεβασμό προς τον εαυτό μας.
Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης

Σύμφωνα με τους περισσότερους επιστήμονες, η αυτοεκτίμηση, αναπτύσσεται νωρίς στη ζωή του παιδιού και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκειά της (Λεονταρή, Α. 1996: 52-53). Στη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης σημαντικό ρόλο παίζει: 1) Το οικογενειακό περιβάλλον και κύρια ό,τι έχει σχέση με πρότυπα, σχέσεις, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, αυτοεκτίμηση γονέων, προσδοκίες γονέων για το παιδί. 2) Το σχολείο, καθώς η σχολική κοινότητα παρέχει τη βάση για να καθοριστούν τα κριτήρια σύγκρισης με βάση τα οποία το παιδί θα προσδιορίσει την αυτοεκτίμησή του και, 3) η ευρύτερη ομάδα των συνομηλίκων, γιατί με βάση τις πληροφορίες που εκπέμπονται από αυτή, επηρεάζεται η αξιολόγηση των επί μέρους τομέων αυτοεκτίμησης.

Τελευταία γίνεται λόγος για τη σχολική αυτοεκτίμηση, οποία σύμφωνα με παιδαγωγικούς όρους, ορίζεται ως ο τρόπος που βλέπει και αξιολογεί το παιδί τον εαυτό του μέσα στο σχολείο σε σχέση με τις ικανότητες, τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις του στα μαθήματα. Διαμορφώνεται από τα πρώτα χρόνια της σχολικής του ζωής και είναι πολύ σημαντική γιατί πάνω σε αυτή οικοδομείται η αίσθηση της αυτοεκτίμησης και ως ενήλικου ατόμου.
Τα παιδιά με χαμηλή αυτοεκτίμηση νιώθουν ότι δεν είναι ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου, δεν θεωρούν τον εαυτό τους πολύτιμο και συχνά διακατέχονται από αισθήματα απογοήτευσης, ματαίωσης και ανεπάρκειας.

Ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός όσο αφορά την ενίσχυση της αυτοεικόνας του παιδιού από τα πρώτα στάδια της ζωής του καθώς είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την διαμόρφωση κλίματος ασφάλειας και αποδοχής άνευ όρων.
Μερικές επισημάνσεις προς τους γονείς θα ήταν χρήσιμες προκειμένου να τους βοηθήσουν να καλλιεργούν κλίμα ενίσχυσης και τόνωσης της αυτοεκτίμησης του παιδιού:
 Είναι σημαντικό να διαχωρίζεται ο ρόλος του παιδιού από αυτόν του μαθητή. Οι γονείς πρέπει να συχνά να επιβεβαιώνουν την αγάπη προς τα παιδιά τους ανεξάρτητα από τις σχολικές επιδόσεις
 Να αποφεύγεται η σύγκριση με τα άλλα αδέρφια. Κάθε προσωπικότητα είναι μοναδική. Έτσι το παιδί βοηθιέται να αντιληφθεί τις ικανότητές του και να μην αγχώνεται με τις επιδόσεις

 Το παιδί πρέπει να νιώθει ασφαλές να εκφράζεται ελεύθερα, χωρίς να νιώθει οτι απειλείται με τιμωρία όταν κάτι από αυτό που σκέφτεται ή πράττει δεν είναι αρεστό στους γονείς.

 Δεν χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως «με απογοήτευσες», «κοίτα πόσο καλά τα πάει ο αδερφός σου», «ο Γ. πιο έξυπνος είναι από σένα;». έτσι το παιδί απογοητεύεται και κάθε προσπάθεια οδηγείται στην ματαίωση.

 Είναι σημαντικό ο γονιός να σέβεται το χρόνο και το ρυθμό μάθησης του παιδιού χωρίς να το πιέζει και να το επιβραβεύει για την προσπάθεια που κατέβαλλε και όχι αποκλειστικά για το αποτέλεσμα,

 Ο γονιός τέλος είναι παράδειγμα για το παιδί και όταν ξέρει ότι και οι γονείς του κάνουν λάθη τότε και το ίδιο νιώθει καλά με τα δικά του.

Published in Κοινωνία
Σελίδα 1 από 6