• Τα Λουτρά Αγίας Παρασκευής ξεκινούν την λειτουργία τους για την καλοκαιρινή σεζόν
    Τα Λουτρά Αγίας Παρασκευής ξεκινούν  την λειτουργία τους για την καλοκαιρινή σεζόν Αγαπητοί επισκέπτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Λουτρά Αγίας Παρασκευής θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν το Σάββατο 20 Απριλίου, αρχικά παρέχοντας μόνο την υπηρεσία του ιαματικού λουτρού στις 2 πισίνες. Περισσότερες πληροφορίες για τις υπόλοιπες παρεχόμενες υπηρεσίες θα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας εντός του μήνα. https://www.facebook.com/thermalspringsAgiaParaskevi/ Dear visitors, we would like to inform you that our facilities will reopen for the summer season on Saturday 20th of April, offering at first baths in our indoor and outdoor pools. Further information regarding our other offered services such us Turkish bath, Sauna and hot tubs can be found on our facebook page later this month. Liebe Gäste, Wir würden Sie gerne informieren, dass unser SPA-Zentrum am Samstag dem 20. April geöffnet ist. Zunächst können Sie unsere Innen- und Außenpools nutzen. Die anderen Angeboten wie z.b Sauna, Türkisches Bad und Jacuzzi wird in diesem…
Sponsors
News
Τα πρώτα στοιχεία χρήσης του χώρου του ιερού χρονολογούνται στην πρώιμη εποχή του χαλκού. Στη συνέχεια, μετά από τον αποικισμό της Χαλκιδικής από τους Έλληνες του νότου και την ίδρυση της Αφύτιος, αποικίας της Ερέτριας, η περιοχή του ιερού συμπεριλήφθηκε στη χώρα της αρχαίας πόλης. Η ιστορία του ιερού, που είναι γνωστό για τα «σκιερά του σκηνώματα» και «τα λαμπρά και ψυχρά ύδατα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ξενοφώντας στα Ελληνικά του, αρχίζει το β ’ μισό του 8ου αιώνα π.Χ. Μάλιστα, συνδέεται με την εγκατάσταση Ευβοέων αποίκων στην περιοχή της Αφύτου και το συνοικισμό τους με τους αυτόχθονες του μικρού προϊστορικού οικισμού, η ίδρυση του οποίου χάνεται στα βάθη της 3ης χιλιετίας.
Το ιερό δεν έχει να επιδείξει πολυτελή κατασκευάσματα και ιερά κτίσματα. Η εικόνα που δίνει φανερώνει μάλλον την ακραιφνή πίστη των Ευβοέων αποίκων.
Ο Άμμων, θεός Αιγυπτίων και Λιβύων των αρχών τις 2ης χιλιετίας π.Χ., ταυτίστηκε αργότερα με το Δία. Και αυτό έγινε, διότι ένας χρησμός προερχόμενος απ’ την αιγυπτιακή Θήβα, όπου βρισκόταν και το κυριότερο Ιερό του θεού, έμοιαζε με χρησμό του Ιερού του Δία στη Δωδώνη. Έκτοτε η παρουσία του στο χώρο της Ηπειρωτικής Ελλάδας είναι συχνή.
Ο βωμός του Άμμωνος Διός χτίζεται στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. στον ιερό χώρο του Διονύσου και των Νυμφών. Ο ναός χτισμένος στο β' μισό του 4ου αιώνα π.Χ., έρχεται να αποκρυσταλλώσει τη λατρεία του θεού στο χώρο, να μας αποδείξει την οικονομική ευμάρεια της πόλης, η οποία φαίνεται να μην έχει επηρεαστεί απ’ την κατάληψη της Ολύνθου το 348 π.Χ., ή ακόμη και να συνδέσει - κατά άλλους - την ανοικοδόμησή του με το όνομα του Φιλίππου ή και αυτό του Αλέξανδρου.
Απ’ τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Άμμων Ζευς εμπλέκεται στον ιστορικό ιστό της Αφύτου, γίνεται ο θεός-προστάτης της πόλης, παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή κινδύνων, που την απειλούν, απεικονίζεται σε νομίσματα της εποχής.
Στο Ιερό επιβλητική είναι η παρουσία του ναού του Άμμωνος Διός, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα είχε και μαντικές ιδιότητες. Ο ναός, δωρικού ρυθμού με 6 κίονες στη στενή και 12 στη μακριά του πλευρά, κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα από εγχώριο κογχυλιάτη λίθο, ενώ τα αρχιτεκτονικά του μέλη ήταν επιχρισμένα από λευκό μαρμαροκονίαμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι τον 3ο αιώνα π.Χ. μαρμάρινος θριγκός αντικαθιστά τον αρχικό λίθινο, καθώς ο τελευταίος καταστρέφεται στα χρόνια της Γαλατικής επιδρομής, στις πρώτες δεκαετίες του 3ου αιώνα π.Χ. Παράλληλα, και η αρχική Κορινθιακή κεράμωση του ναού δέχτηκε επισκευές κατά τους εκκλησιαστικούς χρόνους, αλλά και μερική αντικατάσταση από λακωνικές κεράμους τη ρωμαϊκή εποχή. Ενδιαφέροντα είναι και τα θραύσματα γλυπτών, τα πολυάριθμα όστρακα, καθώς και τα αρκετά επιγραφικά ευρήματα στο χώρο γύρω απ’ το ναό, που διαφωτίζουν την ιστορία του Ιερού του Άμμωνος Διός.
Νοτιοδυτικά του ναού του Άμμωνος Διός αποκαλύφθηκε θεατρική κατασκευή, η οποία αναφέρεται ως «αμφιθέατρο» και έχει εδώλια στην ανατολική πλευρά και κλίμακα στη δυτική.
Η φήμη και η ακτινοβολία του Ιερού - και κατ’ επέκταση η ευμάρεια της πόλης της Αφύτου - θα πρέπει να συνεχίστηκε αμείωτη στους εκκλησιαστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, γεγονός που πιθανότατα σχετίστηκε με την κοπή νομίσματος σε εργαστήρι της πόλης.
Κατά τη ρωμαϊκή εποχή (1ος-2ος αιώνα μ.Χ.) πραγματοποιούνται νέα έργα στο ιερό. Στα νότια του ναού ο παλιότερος επιμήκης βωμός αντικαθίσταται από μικρότερο και κατασκευάζονται δύο κτίρια με κερκίδες εκατέρωθεν του βωμού. Από το δυτικό κτίριο σώζονται τρεις κερκίδες και από το ανατολικό μια. Τα δύο κτίσματα με τις κερκίδες ανοικοδομήθηκαν με λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη δωρικού και ιωνικού ρυθμού, πιθανώς σε δεύτερη χρήση.
Η χρήση του Ιερού φαίνεται να συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περιόδου, απ’ τον 1ο αιώνα μ.Χ., μέχρι την εποχή του Θεοδοσίου, οπότε και το Ιερό καταστράφηκε βίαια, όπως φαίνεται απ’ τα τεμαχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη του ναού.
Παρά την καταστροφή, δεν παρατηρείται ανθρώπινη εγκατάλειψη και οικοδομική αγρανάπαυση στο χώρο του Ιερού. Μια παλαιοχριστιανική βασιλική, ένας ερειπωμένος μεσοβυζαντινός ναός, καθώς και ένας ναός των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας αποδεικνύουν, ότι η λατρεία στο χώρο του αρχαίου Ιερού συνεχίστηκε και κατά τους χριστιανικούς χρόνους, με τη διαφορά ότι έλαβε νέο ιδεολογικό περιεχόμενο και δηλώθηκε με νέες μορφές τέχνης.
Πιο αναλυτικά στο χώρο του Ιερού επισημάνθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοχριστιανικής βασιλικής, που αργότερα εντοιχίστηκαν στον αναλημματικό τοίχο του άλλοτε μετοχιού της Μονής Παντελεήμονος.
Το 1866 εγκαινιάσθηκε στην περιοχή μικρός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός με νάρθηκα, για την κατασκευή του οποίου χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη του προγενέστερου βωμού και του «θεάτρου». Πρόκειται για καθολικό του μετοχιού της Ρωσικής Μονής Παντελεήμονος του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί χρησιμοποίησαν το χώρο ως λιμάνι εξαγωγής σιτηρών της ενδοχώρας, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξαν οικοδομική δραστηριότητα, η οποία στάθηκε καταστροφική για τα αρχαία κτίσματα και έκανε δύσκολο το ανασκαφικό έργο, αλλά και την αρχαιολογική έρευνα. Η περιοχή σταδιακά έπαψε να χρησιμοποιείται απ’ τους μοναχούς του Αγίου Όρους.
Η άγρευση, όμως, του παρελθόντος αυτού του χώρου οδήγησε στην ανακάλυψη των στοιχείων εκείνων, που στο σύνολό τους αποτελούν αδιαφιλονίκητες αποδείξεις και αδιάψευστα τεκμήρια της ιερότητάς του - μια ιερότητα που τελικά ο καθένας συνειδητοποιεί, ότι έμεινε αβεβήλωτη απ’ το φθοροποιό χρόνο, την ανθρώπινη επέμβαση, την οικοδομική δραστηριότητα. Θα έλεγε κανείς, ότι ακόμη και σήμερα αυτός μόνο ο περιορισμένος χώρος των ιερών παραμένει μακριά απ’ τον πολιτισμό, χαμένος στο γοητευτικότατο παρελθόν εκείνων, που με τόση σοφία τον επέλεξαν για τη Βακχική και την Αμμώνια λατρεία.

Η λατρεία του Άμμωνα

  
Η λατρεία του Άμμωνος Διός στη Μακεδονία εντοπίζεται μόνο στην περιοχή της Αφύτιος από τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., όπου υπήρχε μεγαλοπρεπές ιερό του θεού. Η λατρεία του θεού είχε ως αφετηρία τις Θήβες της Αιγύπτου. Εκεί, κατά την εποχή της 12ης αιγυπτιακής δυναστείας (αρχές 2ης χιλιετηρίδας π.Χ.), οι Θήβες έγιναν πρωτεύουσα της χώρας και ο Άμμων ο πρώτος θεός όλης της Αιγύπτου. Ο σύνδεσμος όμως μεταξύ του Διός και του Άμμωνος καθώς και της μεταφοράς της λατρείας του στον ελλαδικό χώρο υπήρξε η δωρική αποικία της Κυρήνης στη Λιβύη. Οι Κυρηναίοι ήταν οι πρώτοι που προσέδωσαν στον Άμμωνα μαντικές ικανότητες συνδέοντας τον με τον Δία στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ., όπως φαίνεται από νομίσματα που έκοψαν και που απεικονίζουν τον Άμμωνα Δία με κέρατα κριαριού, ενώ ο πρώτος συγγραφέας που αναφέρει το μαντείο του Άμμωνος στη Λιβύη είναι ο Ηρόδοτος, στο γνωστό επεισόδιο με τον Κροίσο.
Οι κύριες πηγές πληροφοριών της σύνδεσης του Άμμωνος με τον Δία και της εξάπλωσης της λατρείας του στην Ελλάδα μέχρι τη Δωδώνη, είναι ο Ηρόδοτος και ο Πίνδαρος. Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει τον Δία ως Θηβαίο και τον ταυτίζει με τον Άμμωνα δίνοντας μας και την πληροφορία ότι οι Αιγύπτιοι τον απεικόνιζαν κριόμορφο, ενώ ο Πίνδαρος σε τέσσερεις πυθιόνικους αφιερωμένους σε βασιλείς της Κυρήνης αναφέρεται στον Δία Άμμωνα και σε έναν από τους οποίους, επικαλείται τον Άμμωνα ως Ολύμπου δεσπότη. Εξάλλου στον Πίνδαρο αποδίδεται και η ίδρυση του πρώτου ιερού του Άμμωνος στη Θήβα για το οποίο μας πληροφορεί ο Παυσανίας. Έπειτα από τη Θήβα η λατρεία του Άμμωνος εξαπλώθηκε στη Σπάρτη, την Ολυμπία, την Αθήνα και στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. την Άφυτι με το γνωστό περιστατικό του Λυσάνδρου.
Η λατρεία του θεού εισήχθη στο ιερό στο α’ μισό του 4ου αιώνα π.Χ.. Τότε κτίστηκε από τους κατοίκους της Αφύτιος βωμός ή περίβολος, που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Στην περιοχή του σπηλαίου και των πηγών νερού κτίστηκε κρηναίο οικοδόμημα, προκειμένου να γίνει μεταφορά νερού στον καινούριο χώρο λατρείας, εξαιτίας της στενής σχέσης του Άμμωνος με το νερό και της απαραίτητης ύπαρξης δεξαμενής νερού στα ιερά του. Ο αγωγός έφερνε το νερό από το κρηναίο οικοδόμημα κοντά στο σπήλαιο σε κατασκευή μπροστά στην είσοδο του ναού για τις ανάγκες της λατρείας. Από την κατασκευή ξεκινούσε λίθινο ρείθρο που παροχέτευε το νερό προς τα ανατολικά, προς τη θάλασσα δηλαδή. Μετά από την προσάρτηση της Χαλκιδικής στο βασίλειο της Μακεδονίας κτίστηκε δωρικός περίπτερος ναός και στα ανατολικά του υπαίθριος διάδρομος που πλαισιωνόταν από μνημειακά βάθρα με γλυπτά. Η κατασκευή του ναού και των βάθρων χρονολογείται στο β’ μισό του 4ου αιώνα π.χ., πιθανότατα στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Η λατρεία του Άμμωνος Διός στη Μακεδονία παρέμεινε μόνο στην περιοχή της Αφύτιος, αλλά συνδέθηκε άμεσα με τη δυναστεία των Τημενιδών και κυρίως με τον Φίλιππο Β΄ και τον Αλέξανδρο Γ΄. Είναι γνωστό ότι όταν ο Φίλιππος ταραγμένος από τη θέα φιδιών στο κρεβάτι της Ολυμπιάδας έστειλε πρεσβεία στο μαντείο των Δελφών για να πάρει χρησμό, η Πυθία του απάντησε να σέβεται και να τιμά με θυσίες τον Άμμωνα. Αργότερα είδε τον ίδιο το θεό με μορφή φιδιού να συνευρίσκεται με την Ολυμπιάδα. Ο Αλέξανδρος λοιπόν θεωρούσε τον εαυτό του ως γιο του Άμμωνος Διός, ύστερα από τα λεγόμενα της Ολυμπιάδας, γεγονός που προσπάθησε να επιβεβαιώσει ύστερα από την επίσκεψή του στο μαντείο του θεού στην όαση Σίβα. Ύστερα από αυτό ο Αλέξανδρος ακολούθησε τις οδηγίες του θεού τελώντας θυσίες στους θεούς που το μαντείο τον είχε συμβουλεύσει, ενώ στη συνέχεια της εκστρατείας του τίμησε και τον ίδιο τον Άμμωνα με σπονδές, όπως αναφέρει ο Αρριανός.
Το ιερό του Άμμωνος στην Άφυτι επισκευάστηκε πιθανότατα στα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Ε΄, περίοδος που η Άφυτις ξανακόβει δικό της νόμισμα. Παρατηρείται δηλαδή μετά τον Αλέξανδρο μια στροφή προς τη λατρεία του Άμμωνος στα χρόνια της βασιλείας του Φιλίππου Ε΄. Πιθανότατα η στροφή θα πρέπει να συνδεθεί με τις διπλωματικές σχέσεις που σύνηψε ο Φίλιππος Ε΄ με τον Αννίβα εναντίον των Ρωμαίων, εφόσον ο Αννίβας υπήρξε προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά του με το ιερό του θεού στη Λιβύη.
Στη ρωμαϊκή εποχή το κρηναίο οικοδόμημα δεν λειτουργούσε και αντ’ αυτού υπήρχε σειρά δεξαμενών. Μια από αυτές έχει εντοπιστεί πεσμένη νότια και δυτικά του κρηναίου οικοδομήματος, ενώ έχουν εντοπιστεί και τμήματα άλλων.

Ανασκαφές

  
   Η λατρεία του Άμμωνος Διός στην Άφυτι υπήρξε γνωστή από τις πηγές. Συγκεκριμένα ο Παυσανίας αναφέρει στο τρίτο βιβλίο του ότι κατά την πολιορκία της Αφύτου από το Λύσανδρο, παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Άμμων και τον συμβούλευσε να λύσει την πολιορκία, όπως και τελικά έκανε. Το ίδιο περιστατικό μας το παραδίδει και ο Πλούταρχος στο βίο του Λυσάνδρου, ενώ ο ίδιος στο βίο του Αλεξάνδρου, μας πληροφορεί ότι στο Φίλιππο δόθηκε χρησμός από το μαντείο των Δελφών να θυσιάσει στον Άμμωνα. Ο Στέφανος Βυζάντιος επίσης μας παραδίδει την πληροφορία ότι στην Άφυτι υπήρχε μαντείο του θεού. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περιοχή της Αφύτιος υπήρχε λατρεία του Διονύσου και των Νυμφών, όπως αποδεικνύεται επιγραφικά στην περιοχή.

Το ιερό του Άμμωνος Διός επιβεβαιώθηκε και ανασκαφικά το 1968 με τον εντοπισμό του ναού στην παραλία του σημερινού χωριού Καλλιθέα (Μάλτεπε), ύστερα από εργασίες εκσκαφής θεμελίων για την ανέγερση ξενοδοχείου. Η θέση του ιερού ήταν στην ουσία άγνωστη, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '60. Η ανασκαφή στο χώρο αυτό ξεκίνησε στις 13/3/1969 από τους αρχαιολόγους Φώτη Πέτσα και Ευγενία Γιούρη και η κύρια ανασκαφική δραστηριότητα κράτησε μέχρι το 1974.
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος εντοπίστηκαν και ερευνήθηκαν δύο παράλληλες σειρές με μνημειακά βάθρα ανατολικά του ναού που αποτελούσαν μαζί με αυτόν ένα ενιαίο συγκρότημα. Πρόκειται για έξι βάθρα στη μια σειρά και δύο και μια μακρόστενη κατασκευή στην άλλη. Επάνω τους αρχικά υπήρχαν γλυπτά, κατά τη συνήθεια των αιγυπτιακών ιερών. Η έρευνα στην περιοχή των βάθρων αποκάλυψε, επίσης, τη μεταφορά νερού στην περιοχή, πιθανότατα για τη λειτουργία ιερής δεξαμενής, καθώς και την ύπαρξη πρωιμότερης φάσης του ιερού το Άμμωνος Διός, η οποία χρονολογείται στο α’ μισό του 4ου αι. π.Χ.
Πρόκειται για έναν δωρικό, πώρινο ναό, περίπτερο, με 6x11 κίονες, διαστάσεων 21,43x10,51μ.. Συγκεκριμένα αποκαλύφθηκε το κρηπίδωμα και η ευθυντηρία του ναού, μια πλίνθος του στυλοβάτη, καθώς και αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής, όπως τμήματα δυο δωρικών κιονοκράνων, ένα τμήμα επιστυλίου, ένα τμήμα μετόπης, δυο τμήματα τριγλύφων και ένα τμήμα γείσου. Η σύνθεση των τμημάτων των δυο δωρικών κιονοκράνων αναπαριστά ολοκληρωμένα τη μορφή του, καθώς το ένα διασώζει τις διαστάσεις του και το δεύτερο διατηρεί αλώβητη τη μορφή του εχίνου. Το συνολικό ύψος του κιονοκράνου είναι 0,386μ., το πλάτος του άβακα 0,99μ., η διάμετρος μεταξύ εχίνου και ιμάντων 0,79μ., το ύψος του εχίνου 0,115μ., το ύψος των ιμάντων 0,033μ., το ύψος του υποτραχηλίου 0,09μ. και η διάμετρος του κίονα 0,67μ.. Η μορφή του εχίνου καθώς και ο λόγος της πλευράς του άβακα προς την κάτω διάμετρο, που είναι ανάλογος με αυτόν του κίονα του ναού της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, χρονολογούν το κιονόκρανο στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ..
Παρατηρούνται όμως, όσον αφορά τις υπόλοιπες αναλογίες του κιονοκράνου, αναφορές σε κλασικά πρότυπα, ένα φαινόμενο που έχει επισημανθεί στην τέχνη του 4ου αιώνα π.Χ.. Από τα κομμάτια του λίθινου θριγκού που έχουν διασωθεί (τμήμα επιστυλίου, τμήμα μετόπης, δυο τμήματα τριγλύφων και τμήμα γείσου) προσδιορίζονται με σχετική ακρίβεια οι οριζόντιες διαστάσεις του. Έτσι το πλάτος του επιστυλίου υπολογίζεται σε 2,184μ., της τριγλύφου σε 0,42μ. και της μετόπης σε 0,672μ.. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών αυτών μελών ανήκουν στην εποχή που χρονολογείται το κιονόκρανο. Εκτός όμως από τον πώρινο θριγκό βρέθηκαν και κομμάτια ενός μαρμάρινου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται τμήμα επιστυλίου, τριγλύφου, προμόχθου, γείσου και της πλίνθου του τυμπάνου του αετώματος. Από τα επιμέρους χαρακτηριστικά των μελών αυτών, όπως τον πλατύ μηρό και τη στενή βαθιά γλυφή των τριγλύφων, καθώς και τις μεγάλες σταγόνες, επιχειρείται μια χρονολόγηση του μαρμάρινού θριγκού στα ελληνιστικά χρόνια, γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ.
Ο αρχιτέκτονας του ναού του Άμμωνος Διός χρησιμοποίησε πιθανόν τον ιωνικό πόδα (0,294μ.). Ο ναός είχε κορινθιακή κεράμωση, η οποία δέχτηκε επισκευή κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Στη ρωμαϊκή περίοδο η στέγη δέχτηκε εκ νέου πρόχειρη επισκευή, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν λακωνικές κεραμίδες. Από την αρχική του φάση σώζονται ανθεμωτοί καλυπτήρες, και ανάγλυφες σίμες. Οι ανάγλυφες σίμες από το χώρο του ιερού ανήκουν σε δυο τύπους, οι οποίοι διαιρούνται σε επιμέρους ομάδες. Η διακόσμηση τους αποτελείται από σύνθετο μαίανδρο στο χρώμα του πηλού, γραπτό αστράγαλο και ανθέμια και άνθη λωτού εναλλάξ, που συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντιες έλικες. Το μέτωπό τους επίσης διακοσμείται ανάγλυφα με υδρορρόη-λεοντοκεφαλή, εκατέρωθεν της οποίας υπάρχει φύλλο άκανθας και σπείρα.
Στα ΝΑ του ναού αποκαλύφθηκε ο βωμός του ιερού, ο οποίος σώζεται σε ύψος 1μ.. Έχει πλάτος 1μ. και μήκος 10μ.. Ο βωμός, που βρέθηκε καλυμμένος με στρώμα άμμου, συνδέεται με την αρχική φάση του ναού. Σε μεταγενέστερα χρόνια διαμορφώθηκε στο μέσον του ένας μικρός βωμίσκος, γύρω από τον οποίο βρέθηκαν ίχνη τέφρας και οστά μεγάλων ζώων, ενώ εντός του αποκαλύφθηκε παχύ στρώμα καύσης. Οι απολήξεις του βωμού δεν εντοπίστηκαν καθώς διακόπτονται από δυο μεταγενέστερες ορθογώνιες κατασκευές στα ανατολικά και δυτικά του ναού. Οι επιμήκεις αυτές κατασκευές έγιναν πρόχειρα από αρχιτεκτονικά μέλη δωρικού και ιωνικού ρυθμού. Και στα δυο κτίσματα διαμορφώθηκαν βαθμίδες στην πλευρά που βρίσκεται στην είσοδο του ναού. Έτσι στο δυτικό σώζονται τρεις βαθμίδες και στο ανατολικό μία, ενώ στην αντίθετη πλευρά τους διαμορφώθηκαν κλίμακες. Στο δυτικό η κλίμακα είναι παράλληλη προς τον τοίχο, ενώ στο ανατολικό κάθετη. Προφανώς η κατασκευή αυτών των κτηρίων σχετίζεται με δρώμενα που παρακολουθούσαν οι πιστοί κατά τη λατρεία του Άμμωνος Διός.
Η χρονολόγηση του αρχικού ναού στο β΄ μισό του 4ου αιώνα π.Χ. συμπεραίνεται από τις ομοιότητες που έχει η κεράμωση του ναού με αντίστοιχες κεράμωσεις κτηρίων της Ν. Ελλάδας (Ν. Στοά Κορίνθου, Κεραμεικός, ιερό Δελφών). Οι ομοιότητες συνίστανται τόσο στη μορφή όσο και στα διακοσμητικά θέματα δίνοντας σε κάποιον τη δυνατότητα να τις χρονολογήσει στο γ΄ τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.. Παίρνοντας υπόψιν τη χρονολόγηση της Ν. Στοάς της Κορίνθου γύρω στο 320 π.Χ. μπορεί να προσδιοριστεί και η κεράμωση του ιερού του Άμμωνος στην Άφυτι στη δεκαετία 320-310 π.Χ.. Τέλος, η μορφή του εχίνου καθώς και ο λόγος της πλευράς του άβακα προς την κάτω διάμετρο, είναι ανάλογος με αυτόν του κίονα του ναού της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα. Η αντικατάσταση του πώρινου θριγκού με μαρμάρινο, στο τέλος του 3ου ή στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., προϋποθέτει την καταστροφή του πρώτου ίσως στα χρόνια της γαλατικής επιδρομής στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ.. Ωστόσο, η χρονολόγηση του αρχικού ναού στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. δείχνει ότι η οικονομική κατάσταση της πόλης βρισκόταν σε σχετική άνθηση την περίοδο όπου καταστράφηκε από τον Φίλιππο Β΄ η Όλυνθος.
Για την κατασκευή του ναού ίσως συνέβαλαν και οι Μακεδόνες βασιλείς, Φίλιππος Β΄ ή Αλέξανδρος Γ΄, ενώ η ανακατασκευή του στα χρόνια του Φιλίππου Ε΄ συμπίπτει με την εποχή που η Άφυτις ξανακόβει νόμισμα. Ο βωμός, που συνδέεται με την αρχική φάση του ναού, στα χρόνια της ρωμαιοκρατίας καλύπτεται με άμμο και στο μέσο του κατασκευάζεται μικρός βωμίσκος. Εκατέρωθεν δημιουργούνται τα δυο κτήρια με τις κερκίδες. Στην κερκίδα του ανατολικού κτηρίου βρέθηκε μαρμάρινη κεφαλή Έρωτα που χρονολογείται στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ., ενώ τα νομίσματα που βρέθηκαν, χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα μ.Χ. μέχρι και τα χρόνια των διαδόχων του Μ. Κωνσταντίνου. Το ιερό μάλλον καταστρέφεται στα χρόνια του Θεοδοσίου, όπως φανερώνουν τα τεμαχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη και τα γλυπτά που βρέθηκαν στο χώρο. Ο χώρος ταυτίστηκε με το ιερό του Άμμωνος Διός, σύμφωνα με επιγραφή από μια μαρμάρινη λεκάνη που βρέθηκε κοντά στη γωνία του ναού και αναφέρεται σε λατρεία του Διός, από επιγραφή σε όστρακο που διασώζει τη λέξη δώρον και το όνομα του θεού Άμμωνος.
Επίσης, έξω από τη δυτική πλευρά του ναού, βρέθηκε μαρμάρινη κεφαλή αετού του 4ου αιώνα π.Χ. Εκτός από τα παραπάνω, η λατρεία του θεού αποτυπώνεται και στα νομίσματα της Αφύτου. Ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π. Χ. η Άφυτις κόβει νόμισμα με κεφαλή Άρη στον εμπροσθότυπο και στον οπισθότυπο αετό που πετάει μέσα σε έγκοιλο τετράγωνο. Στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ου αιώνα π. Χ. ξεκινούν τα νομίσματα με εμπροσθότυπο την κεφαλή του Άμμωνος Διός και οπισθότυπο έναν κάνθαρο με την επιγραφή ΑΦΥΤΑΙΩΝ. Σε έναν δεύτερο νομισματικό τύπο της ίδιας περιόδου, εμφανίζεται στον εμπροσθότυπο πάλι ο Άμμων Ζευς, στον οπισθότυπο όμως δυο αντωπά πτηνά, με αστράγαλο ανάμεσά τους και την επιγραφή ΑΦΥ.
Ο οπισθότυπος αυτός με τα δυο αντωπά πτηνά, ίσως αετούς, παραλλάσσεται σε ένα άλλο νόμισμα, με κλαδιά όμως ανάμεσά τους και την επιγραφή ΑΦΥ. Μια τρίτη παραλλαγή αυτού του οπισθοτύπου, παριστάνει έναν αετό με την επιγραφή ΑΦΥ. Μετά το 187 π. Χ. η Άφυτος ξανακόβει νομίσματα με το γνωστό τύπο του Άμμωνος Διός στον εμπροσθότυπο και του αετού στον οπισθότυπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Αφύτου υπάρχει μια πλήρης ενσωμάτωση της λατρείας στη νομισματοκοπία, καθώς η απεικόνιση του Άμμωνος στα νομίσματα συμπίπτει με την εισαγωγή της λατρείας του στην περιοχή, τη στιγμή που σε παλιότερες κοπές της πόλης των μέσων του 5ου αιώνα π. Χ., εμφανίζεται στον εμπροσθότυπο κεφαλή Άρη με κράνος και στον οπισθότυπο τέσσερα τσαμπιά σταφύλια σε έγκοιλο τετράγωνο, με την η επιγραφή ΑΦΥΤΑΙΟΝ.
/kassandra-halkidiki.gr/ancient.html

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Φώτιος Μ. Πέτσας
- Αρχαιολόγος (1918-2004)
Ευαγγελία Λεβεντοπούλου-Γιούρη - Αρχαιολόγος
Ελισάβετ Μπεττίνα Τσιγαρίδα δρ. Αρχαιολογίας ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων.
Ιωακείμ Παπάγγελλος - Οικονομολόγος-Αρχαιολόγος (10η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων)
Μπέλλας Ιωάννης - Ιερά και λατρείες του Διός στη Μακεδονία (Μεταπτυχιακή εργασία)
Μίνα Καϊάφα-Σαροπούλου - Αρχαιολόγος

ΕΡΕΥΝΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :

Βαγγέλης Κατσαρίνης

Published in Πολιτισμός
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 17:13

Οι Θεοί των Σεισμών στην Κασσάνδρα

Οι ρίζες του Αρχαιοελληνικού Πολιτισμού συνδέονται με τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Η ελληνική μυθολογία δεν είναι παρά ένα περίβλημα που κρύβει τους θησαυρούς μιας μυστηριακής θρησκείας όπου οι πρώτοι φιλόσοφοι έκρυψαν τη γνώση τους των μεγάλων νόμων του φυσικού κόσμου.
Μεγάλο τμήμα της Ελληνικής Μυθολογίας ταυτίζεται με την γεωλογική εξέλιξη του Ελλαδικού χώρου, με αποτέλεσμα να έχει και μία φυσικογεωλογική ή γεωμυθολογική διάσταση.
Πολυετής ερευνητική δραστηριότητα έχει δείξει ότι η Θεογονία του Ησιόδου, τα έργα του Ομήρου και των άλλων συγγραφέων, αντιπροσωπεύουν την φυσικο-γεωλογική εξέλιξη του Αιγαιακού και Περι-Αιγαιακού χώρου για το χρονικό διάστημα μεταξύ 18.000 και 6.000 χρόνια πριν από σήμερα κυρίως. Η μυθολογία δεν ήταν παρά το πραγματικό κεφάλαιο της ιστορίας της Ελλάδας.
Η παρουσία της Γης σαν πρωτογενές στοιχείο-ύλη και θεότητα εμφανίζεται στις τρεις βασικές πηγές της Ελληνικής μυθολογίας (Χθόνια, Ησίοδος, Ορφική). Σύμφωνα, λοιπόν, με την χθόνια παράδοση, εν αρχή υπήρχε η Μητέρα-Γη, υποχθόνια προσωπικότητα που κυριαρχούσε στους Δελφούς.
Στις περισσότερες περιπτώσεις μαχών, η Μεγάλη Μητέρα Γαία παίζει ένα διαχρονικό και συνήθως κυρίαρχο ρόλο, πάντα πίσω από τα δρώμενα. Περιγράφεται από ορισμένους ως εμπαθής και σκανδαλοποιός επειδή προτρέπει τους Τιτάνες να επιτεθούν κατά του συζύγου της με τη γνωστή επίθεση του γιου τους Κρόνου εναντίον του πατέρα του Ουρανού. Ύστερα, γεννάει τους Γίγαντες που τους εξωθεί εναντίον του εγγονού της, Δία. Κατά την Τιτανομαχία, οι Γίγαντες με την προτροπή και πάλι της Γαίας, τίθενται στο πλευρό του Δία.
Από το γάμο του Ουρανού με τη Γη γεννήθηκαν οι τερατόμορφοι Γίγαντες που είχαν ανθρώπινο κορμί και φιδίσια πόδια. Βασιλιά είχαν τον Ευρυμέδοντα, που τους ξεσήκωσε και τους παρέσυρε σε άγριο πόλεμο κατά των Θεών. Ήθελαν να τους εξοντώσουν και να γίνουν αυτοί κυρίαρχοι της πλάσης, του ουρανού και της γης, να καθίσουν και να στήσουν αυτοί το βασίλειό τους στον Όλυμπο. Κι επειδή ήταν όλοι τους, οι Γίγαντες, άγριοι πολεμιστές, ο πόλεμος που άναψε ανάμεσα σ’ αυτούς και τους Θεούς, ήταν εξίσου άγριος και τρομερός. Λένε, πως ολόκληρα βουνά ξερίζωναν και τα πετούσαν στους Θεούς, ενάντια στα θεϊκά παλάτια.
Ο Δίας, νικητής κατά των Τιτάνων χρειάστηκε να αγωνιστεί σκληρά, για να εξασφαλίσει τον Ολύμπιο θρόνο. Ομόφωνα οι αρχαίοι συγγραφείς τοποθετούν το πεδίο της μάχης των Γιγάντων και των θεών στο δυτικό τμήμα της Χαλκιδικής. Εκεί, σε μακρινή απόσταση από τον Όλυμπο, βρισκόταν το πεδίο της Φλέγρας, δηλαδή τόπος της φωτιάς , μια περιοχή άγρια. Πρόκειται για τη σημερινή Κασσάνδρα της Χαλκιδικής.
Στην πρώτη γραμμή του στρατοπέδου των θεών ήταν ο Δίας και η Αθηνά. Επεμβαίνουν όμως και άλλες θεότητες: η Ήρα, ο Απόλλωνας, ο Ήφαιστος, η Άρτεμη, ο Ποσειδώνας, η Αφροδίτη, η Εκάτη αλλά και οι Μοίρες. Και κάθε ένας από τους θεούς και κάθε μια απ’ τις θεές ερχόταν σε συμπλοκή με έναν ή περισσότερους Γίγαντες. Οι γνωστότεροι Γίγαντες ήταν: ο Πορφυρίων, ο Αλκυονεύς, ο Εγκέλαδος, ο Εφιάλτης, ο Εύρυτος, ο Κλυτίος, ο Πολυβότης, ο Πάλλας, ο Ιππόλυτος, ο Γρατίων, ο Άγριος και ο Θόων.
Όπως και στην Τιτανομαχία, έτσι και στην Γιγαντομαχία, ο Δίας αναγκάστηκε να επικαλεστεί τη βοήθεια και άλλων δυνάμεων. Και κάλεσε έναν θνητό αυτή τη φορά τον Ηρακλή -που καμιά φορά τον συνοδεύει και ο Διόνυσος. Από το μέρος της πάλι η Γη, για να βοηθήσει τα παιδιά της, τους Γίγαντες, σκέφτεται να τους δώσει να φάνε το μαγικό χορτάρι, που χαρίζει την αθανασία. Σαν το έμαθε όμως ο Δίας, απαγορεύει στον Ήλιο και στη Σελήνη και στην Ηώ να παρουσιαστούν και μέσα στο σκοτάδι ξεριζώνει το θαυματουργό χορτάρι. Η τύχη των Γιγάντων κρίθηκε. Μάταια θα προσπαθήσουν να αναρριχηθούν στον Όλυμπο, σωριάζοντας το ένα πάνω στο άλλο τα γειτονικά βουνά. Ανώφελα τα κατορθώματα τους.
Διαφορετικού χαρακτήρα ήταν η συμμετοχή της Αθηνάς στη μάχη. Για να καταβάλει η Αθηνά το Γίγαντα Εγκέλαδο, ο οποίος ήταν γιος του Ταρτάρου και της Γης αναγκάστηκε να τον καταπλακώσει με την νήσο Σικελία ή το όρος Αίτνα. Το αποτέλεσμα είναι πλέον ο Εγκέλαδος να αναστενάζει μέσα στο τάφο του, προκαλώντας εκρήξεις ηφαιστείων και σεισμούς. Η λέξη Εγκέλαδος προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων (έγκειμαι + λας) και υποδηλώνει τον εγκατεστημένο στα πετρώματα, στο στερεό φλοιό της Γης.
Σύμφωνα με άλλο μύθο, ο Εγκέλαδος καταπλακώθηκε από βράχο που πέταξαν εναντίον του οι Θεοί του Ολύμπου. Έτσι, ο «Εγκέλαδος-Σεισμός» γίγαντας, είναι θαμμένος στην Κασσάνδρα, αλλά μη έχοντας πεθάνει, από καιρό σε καιρό προσπαθεί να ελευθερωθεί από το βράχο που τον έχει καταπλακώσει και οι προσπάθειές του αποτελούν το φαινόμενο του σεισμού. Οι μύθοι αυτοί υπονοούν την προσπάθεια που καταβλήθηκε για να ερμηνευτούν, από τα πολύ παλιά χρόνια, οι ιδιορρυθμίες αυτού του χώρου, καθώς η Κασσάνδρα βυθισμένη στο κέντρο της χερσονήσου είναι πνιγμένη από τον ατμό του καυτού θειαφιού που πηγάζει από την Αγία Παρασκευή.

https://kassandra-halkidiki.gr/history-mythology.html

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Βασιλικής Παπαπέτρου - Tourportal Press(Μυθολογία)

ΕΡΕΥΝΑ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ :
Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
Published in Πολιτισμός
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 20:13

Το πρόγραμμα του 27ου Sani Festival

Η 27η έκδοση του Sani Festival συνεχίζει να βαδίζει σταθερά στη γέφυρα που συνδέει τον  τουρισμό και του πολιτισμό, με στόχευση τον διεθνή προσανατολισμό και με σταθερές τη φιλοξενία ζωντανών θρύλων, αλλά και τη σύσταση στο ελληνικό κοινό νεοανερχόμενων καλλιτεχνών που επισκέπτονται για πρώτφορά τη χώρα μας»αναφέρει η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του φεστιβάλ Όλγα Ταμπουρή-Μπάμπαλη. «Αυτή είναι και η ψυχή της  φετινής διοργάνωσης: Με το ανερχόμενο ταλέντο του Christian Sands, που θεωρείται ένας σύγχρονος πιανίστας της τζαζ  συγκρίσιμος με ιερούς θρύλους του είδους. Με τον Charles Lloyd, που πρωτοφιλοξενήσαμε το 2006, έναν αδιαμφισβήτητα εξαιρετικό σαξοφωνίστα με πλούσια διαδρομή και ιστορία, σε μια μοναδική στιγμή που θα μοιραστεί τη σκηνή, με φίλους του Αμερικανούς και Έλληνες μουσικούς της αυτοσχεδιαζόμενης μουσική, αλλά και την αγαπημένη του/μας Μαρία Φαραντούρη. Με τους post classic ήχους του Joachim Horsley, όπου ο Μπετόβεν διασκευάζεται και αναμιγνύεται με κουβανέζικους ρυθμούς. Με την Σουηδή Gunhild Carling να δίνει δυναμική πνοή στη swing και jukebox μουσική σε τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή. Μια διαφορετική νότα, αυτή της μικρότερης κόρης του Charlie Chaplin και εγγονής του Ευγένιου Ο Νηλ, της Victoria Chaplin και του Jean-Baptiste Thierree να γράφουν τις δικές τους μαγικές ιστορίες μέσα σε ένα «Αόρατο Τσίρκο» παντομίμας. Με ένα Gala Όπερας από την καταξιωμένη ορxήστρα Contratempo υπό τη διεύθυνση του Βλαδιμήρου Συμεωνίδη, έναν από τους καλύτερους και πλέον δραστήριους μαέστρους της γενιάς του και τηις εξαίρετες  φωνές της σοπράνου Σοφίας Κυανίδου και του τενόρου Δημήτρη Πακσόγλου. Με τον πολυαγαπημένο Νιόνιο μας να τιμά την επέτειο του Woodstock και την καθάρια, δυνατή φωνή της Αλκηστις σε ένα συναυλιακό κρεσέντο με τον Πορτοκάλογλου στο πλευρό της».

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Sani Festival: Όλγα Ταμπουρή-Μπάμπαλη

 

 

Πρόγραμμα 2019

 

JAZZ ON THE HILL

06.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Christian Sands Trio

sanichristian_sands_1.jpg

Ο Christian Sands, ένας από τους πιο διακεκριμένους σύγχρονους τζαζ πιανίστες, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για να ανοίξει τη φετινή αυλαία του Sani Festival, το Σάββατο 6 Ιουλίου στην ενότητα Jazz on the Hill.  Αν και δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 30 του χρόνια, ο αμερικανός μουσικός θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους και δημοφιλείς πιανίστες στη μουσική σκηνή της τζαζ. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει περιοδείες σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ πρόσφατα συμμετείχε στη δισκογραφική δουλειά των Christian McBride και Gregory Porter και ανακηρύχτηκε πρεσβευτής του The Erroll Garner Jazz Project, ενός θεσμού αφιερωμένου στον θρύλο του μεγάλου πιανίστα Erroll Garner. Ο Christian Sands ετοιμάζεται να παρουσιάσει στον μεσαιωνικό πύργο της Σάνης τον νέο του δίσκο με τίτλο “Facing Dragons”, συνοδευόμενος από τον Eric Wheeler στο μπάσο και τον Jerom Jennings στα drums, ενώ μαζί θα παρασύρουν το κοινό στους διεγερτικούς ρυθμούς της groove.

 

JAZZ ON THE HILL

13.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Charles Lloyd Sky Trio

με τους Reuben Rogers & Eric Harland

προσκεκλημένοι: Μαρία Φαραντούρη, Τάκης Φαραζής, Σωκράτης Σινόπουλος

 

Μια μεγάλη μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δεύτερης κατά σειρά συναυλίας του Jazz on the Hill, το Σάββατο 13 Ιουλίου: ο λόφος της Σάνης θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για έναν θρύλο της τζαζ, τον σαξοφωνίστα Charles Lloyd, τους εξαιρετικούς μουσικούς του Sky Trio, Reuben Rogers στο μπάσο και Eric Harland στα drums, και τους αγαπημένους έλληνες καλλιτέχνες Μαρία Φαραντούρη, Τάκη Φαραντζή και Σωκράτη Σινόπουλο. Κάτοχος 14 τιμητικών διακρίσεων σε 7 μόνο χρόνια, ο Charles Lloyd, που εμφανίζεται για δεύτερη φορά στον λόφο της Σάνης, χαρακτηρίστηκε από τη New York Times ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Αμερικανικής τζαζ σκηνής: «Παρακολουθώντας την καριέρα του Charles Lloyd, μπορεί κανείς να διανύσει τον χάρτη μιας σπουδαίας πορείας μισού αιώνα στον χώρο της τζαζ. Οι συναυλίες του, γεμάτες από δυναμική και αίσθηση, πρεσβεύουν την άποψη ότι η τζαζ πρέπει να αποτελεί ζωντανό βίωμα».

 

CLASSICAL WAVES

20.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Joachim Horsley

The meeting of classical and Cuban music!

 

Άλλη μια συνάντηση στο λόφο της Σάνης, το Σάββατο 20 Ιουλίου, αυτή τη φορά της κλασικής μουσικής με τους ρυθμούς της Κούβας, στην ενότητα Classical Waves. Ο Joachim Horsley, ένας αναγνωρισμένος μουσικός, συνθέτης και ενορχηστρωτής στην πρώτη και αποκλειστική εμφάνισή του στην Ελλάδα, είναι ένας κορυφαίος αμερικανός πιανίστας, που χρησιμοποιεί το αγαπημένο του μουσικό όργανο για να οδηγήσει το κοινό κάθε φορά σε νέες μουσικές ανακαλύψεις. Έχοντας συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι John Legend, Ben Folds, και Michael Bublé, και ενορχηστρώσει ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως τα Disneys’ Big City Greens, Lionsgate’s, Ouija και The Possession, αποκαλύπτει τώρα το φιλόδοξο σόλο πρότζεκτ του: την ανασύνθεση μεγάλων έργων της κλασικής μουσικής μέσα από τη ματιά του αφρο-καραϊβικού ρυθμού. Καταφέρνει έτσι να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου οι συμφωνίες του Beethoven και του Mahler πλέκονται με μουσικά στοιχεία από την Κούβα, την Αϊτή και τη Βενεζουέλα, καλώντας τον ακροατή να ταξιδέψει με την ψυχή του και κυρίως με την καρδιά του.

 

FAMILY SPECTACLE

26.07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & 27.07 ΣΑΒΒΑΤΟ

Le Cirque Invisible de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée

The ‘Invisible Circus’ Performance

sanifamily_circus.jpg

Κάτι διαφορετικό και εξωπραγματικά σαγηνευτικό θα παρουσιαστεί το διήμερο Παρασκευή 26 & Σάββατο 27 Ιουλίου. Το «Αόρατο Τσίρκο» περιοδεύει ασταμάτητα από το 1990 και προσφέρει μια συναρπαστική παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Οι βασικοί συντελεστές του είναι οι Jean-Baptiste Thierrée και Victoria Chaplin, κόρη του Charlie Chaplin και εγγονή του Eugene O’Neill που συνδυάζει τα ταλέντα των προγόνων της γράφοντας ιστορίες με τον δικό της μοναδικό τρόπο, αυτόν της τέχνης της παντομίμας και του ανθρώπινου τσίρκου. Η απόλυτη ανοησία του Thierrée, με την ακανόνιστη κόμη, το διαπεραστικό χαμόγελο και τα παιδικά, σουρεαλιστικά κόλπα μαγείας συναντιέται υπέροχα και αντιφατικά με τη ντελικάτη παρουσία της Chaplin και τις περίτεχνες μεταμορφώσεις της επί σκηνής. Γεμάτη από έξυπνες ιδέες, απλά εκτελεσμένες, η παράσταση αυτή οδηγείται κάθε λεπτό σε μια νέα κορύφωση. Οι εναλλαγές των κουστουμιών και η ευρηματικότητα των δημιουργών κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού, καθώς ακόμα και ένα απλό βλεφάρισμα θεωρείται σπατάλη εικόνας και εμπειρίας.    

 

INTERNATIONAL SOUNDS

03.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Gunhild Carling & band

sanigunhild_carling_foto_sara_silverberg_1.jpg

Στη φετινή έκδοση των International Sounds έρχεται, το Σάββατο 3 Αυγούστου, να καταθέσει το στίγμα της και τον δυναμισμό της η μοναδική σουηδή μουσικός της τζαζ, Gunhild Carling, σε μια πρώτη και αποκλειστική εμφάνισή της στην Ελλάδα. Τραγουδίστρια της τζαζ, στιχουργός και ταλαντούχα μουσικός η ίδια, γνωστή για τη δυνατότητά της να παίζει ταυτόχρονα επί σκηνής πολλά διάφορα μουσικά όργανα, θα προσφέρει μια παράσταση που θα μετατρέψει τον χώρο της συναυλίας σε ένα μεγάλο πάρτι. Εξάλλου, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης μουσικής περσόνας, η οποία μοιάζει να έχει αναδυθεί από χορούς boogie της δεκαετίας του ’60 και την εποχή του jukebox.    

 

CLASSICAL WAVES

07.08 ΤΕΤΑΡΤΗ

Gala Όπερας: διάσημες άριες & ντουέτα

Σοφία Κυανίδου (σοπράνο), Δημήτρης Πακσόγλου (τενόρος)

Ορχήστρα Δωματίου ContraTempo υπό τη διεύθυνση του Βλαδίμηρου Συμεωνίδη

 

Το Sani Festival έχει αγκαλιάσει την κλασική μουσική, και έχει αναδειχθεί σε ένα ιδανικό σκηνικό για ρεπερτόριο όπερας. Έτσι, λοιπόν, φέτος, στον Λόφο της Σάνης ανεβαίνουν διάσημα άριες και ντουέτα, με τη μοναδική σοπράνο Σοφία Κυανίδου στον ρόλο «Αυτής» και τον ταλαντούχο τενόρο Δημήτρη Πακσόγλου στον ρόλο «Αυτού». Πρόκειται για δύο έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν διεθνώς με την καριέρα και την καλλιτεχνική τους πορεία. Το ντουέτο πλαισιώνει η ορχήστρα δωματίου ContraTempo, μια μοναδική σύμπραξη μουσικών της Θεσσαλονίκης, που έγινε το 2012 με πρωτοβουλία του Αρχιμουσικού Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, και υπό την αιγίδα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης. Μπροστά από τον πύργο του Λόφου, κάτω από το φεγγάρι του Αυγούστου, νέοι μουσικοί δίνουν μια φρέσκια και πρωτοποριακή χροιά στο κλασικό ρεπερτόριο της Όπερας.

 

GREEK VARIATIONS

10.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

Διονύσης Σαββόπουλος

Woodstock - μια δίψa, αξεδίψαστη

sanidionysis_savvopoulos.jpg

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Νιόνιος, δηλαδή ο κορυφαίος μας τραγουδοποιός, εμπνεύστηκε ειδικά για το Φεστιβάλ της Σάνης ένα μουσικό αφιέρωμα στο Woodstock. Μισός αιώνας κλείνει φέτος από εκείνον τον Αύγουστο του ’69, που τα παιδιά των λουλουδιών κατέκλυσαν μια τεράστια έκταση κοντά στη Νέα Υόρκη, με τα συνθήματα και τα τραγούδια μιας Oυτοπίας και με την συμμετοχή των περισσοτέρων πρωταγωνιστών του ροκ που έγραψαν ιστορία και επηρέασαν τη μουσική σκηνή παγκοσμίως. Στη συναυλία αυτή, παρουσιάζει συνθέσεις του εκείνης της εποχής (Περιβόλι του τρελού, Μπάλος, Βρώμικο ψωμί) μαζί με εμβληματικά τραγούδια από το Woodstock όπως της Janis Joplin, του Joe Coοker, των Who, της Joan Baez κ.α. Στις 10 Αυγούστου ο Διονύσης Σαββόπουλος ανεβαίνει στον λόφο της Σάνης με τα τραγούδια μιας «δίψας αξεδίψαστης», περιστοιχιζόμενος από την ορχήστρα του και από μικρή ομάδα νέων τραγουδιστών για μια μοναδική συναυλία υπό τον έναστρο ουρανό που θα μας μείνει αξέχαστη.

 

GREEK VARIATIONS

17.08 ΣΑΒΒΑΤΟ

‘Αλκηστις Πρωτοψάλτη

παρέα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου

«Σε απευθείας σύνδεση» από το Πύργο

saniportokaloglou_photo.jpg

Για την Άλκηστη Πρωτοψάλτη δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά αφού είναι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και πιό διαχρονικές Ελληνίδες ερμηνεύτριες. Η δυναμική παρουσία της έχει γεμίσει την σκηνή του Sani Festival και στο παρελθόν, με εμφανίσεις γεμάτες ενέργεια και αυθορμητισμό . «Σε απευθείας σύνδεση» με το κοινό της η Αλκηστις θα μοιραστεί μαζί μας μία από τις πιο επιτυχημένες φετινές παραστάσεις, ένα «κρεσέντο χαράς» και ευαισθησίας! Πρόκειται για ένα μουσικό πρόγραμμα με τα ωραιότερα τραγούδια της, στο οποίο η ροκ διάθεση της ορμητικής ερμηνεύτριας Άλκηστης Πρωτοψάλτη εναλλάσσεται με εξαιρετικές ακουστικές στιγμές, που γαληνεύουν την ψυχή μας. Ειδικά στον Λόφο της Σάνης, η Αλκηστις Πρωτοψάλτη εμφανίζεται μαζί με με τον μοναδικό Νίκο Πορτοκάλογλου, τον οποίο θα ακούσουμε σε μερικά από τα υπέροχα τραγούδια του αλλά και να τραγουδά για πρώτη φορά μαζί με την Άλκηστη  σε μια συναυλία που πολλοί περίμεναν και τώρα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν.

 

Σχετικά με το Sani Resort

To Sani Resort είναι ένα διεθνώς κορυφαίο πολυτελές θέρετρο, το οποίο περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα ξενοδοχεία – τα Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes και μία μαρίνα, τη Sani Marina. Βρίσκεται στη Κασσάνδρα Χαλκιδικής, 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, σε ένα ήρεμο περιβάλλον 4.500 στρεμμάτων περιστοιχισμένο από πευκοδάση και όμορφες παραλίες. Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια έχει θέσει το μέτρο σύγκρισης στον τομέα των πολυτελών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει παγκόσμιου κύρους εγκαταστάσεις, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η ιδιωτική μαρίνα, το Rafa Nadal Tennis Centre και το Chelsea FC Foundation. To Sani φιλοξενεί τις δύο παγκοσμίως γνωστές διοργανώσεις, το Sani Festival και το Sani Gourmet.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση saniresort.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Γενική Είσοδος: 20€

Είσοδος αριθμημένης θέσης: 30€

Παιδικό εισιτήριο (6-11 ετών-ισχύει για τις παραστάσεις του ‘Invisible Circus’): 15€

 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

ONLINE: www.sanifestival.gr / www.ticketmaster.gr 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Stereodisc Record Shop [Αριστοτέλους 4], Κωνσταντινίδης Book & Style [Μητροπόλεως 92]

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: στα ξενοδοχεία του Sani Resort

 

* Η προπώληση εισιτηρίων είναι διαθέσιμη δύο εβδομάδες πριν από κάθε εκδήλωση

Published in Πολιτισμός

Από την  Κοινωφελή  Επιχείρηση  Δήμου Κασσάνδρας   ανακοινώνεται ότι  από τις  31 Μαΐου  έως  03 Ιουνίου  2019   θα πραγματοποιηθεί το «31ο Εαρινό Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών  Δήμου Κασσάνδρας».

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν   1300  παιδιά    από Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, Ρωσία, Μολδαβία & Σερβία  και είναι αφιερωμένο  στην παράδοση και στο πάντρεμα των  λαών.

Το πρόγραμμα  του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

  • Παρασκευή 31 Μαΐου 2019: Έναρξη του Φεστιβάλ στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας  Χανιώτης ( 18.00 μ.μ).
  • Σάββατο 01 Ιουνίου 2019: στο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Κοινότητας Πευκοχωρίου (18.00 μ.μ).
  • Δευτέρα 03 Ιουνίου 2019: θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης στην πλατεία της Τοπικής  Κοινότητας  Χανιώτης  (18.00 μ.μ.).

 

Θα ήταν μεγάλη χαρά να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να συμβάλλεται στην προβολή των εκδηλώσεων.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Κουκουβίνος Χαρίλαος

Published in Πολιτισμός

Το 1907 αρχίζει πράγματι μια νέα εποχή, εποχή αναδημιουργίας,  για τα Σχολεία της Κασσάνδρας. Η αιτία ήταν το γεγονός ότι, Μητροπολίτης της ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας, τοποθετήθηκε τότε ο  αοίδιμος  ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ. Ο ίδιος υπήρξε Σχολάρχης της περιώνυμης Θεολογικής Σχολής Χάλκης. Έδειξε αμέσως μέγιστο ενδιαφέρον για την ανέγερση σχολικών κτιρίων στην Κασσάνδρα έτσι ώστε το κάθε χωριό να έχει και το δικό του σχολικό κτίριο.

Στη Βάλτα λειτουργούσε τότε, εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο, που ονομαζόταν Αστικό Σχολείο και  είχε παράλληλα και δύο τάξεις Γυμνασίου (Ημιγυμνάσιο). Το Δημοτικό διέθετε σχολικό κτίριο, το γνωστό μας «Παλιό Σχολειό», στη θέση που είναι σήμερα το Διοικητήριο. Το  Ημιγυμνάσιο όμως όχι. Για το Ημιγυμνάσιο χρησιμοποιήθηκε αρχικά, μέχρι το 1920, το σπίτι του Μιλτιάδη Παραθυρά, μετά και μέχρι το 1924, το σπίτι του Α. Καλογήρου και τέλος, μέχρι το 1927, το σπίτι της Αντιγόνης Κυρίτση.

Στις 30 Ιανουαρίου 1908, ημέρα Κυριακή, ήρθε, για πρώτη φορά στη Βάλτα, ο Ειρηναίος. Αφού ενημερώθηκε σχετικά με την κατάσταση των σχολικών κτιρίων κάλεσε σε σύσκεψη όλους τους αρμοδίους και αποφάσισαν ομόφωνα (57 υπογραφές) ποιοι θα πρέπει να είναι οι πόροι για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων που υπήρχαν.

Στις 31 Ιανουαρίου 1910, ημέρα Κυριακή, «συνελθόντες οι πρόκριτοι Βάλτης, κατά πρόσκλησιν και υπό την προεδρίαν του παρεπιδημούντος Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Ειρηναίου, παμψηφεί απεφάσισαν όπως συμμορφούμενοι προς τας προτάσεις και τας ανάγκας της Κοινότητος ανεγείρωσι νέον κατάλληλον σχολικόν κτίριον. Προς τούτο δε αφιέρωσαν τον κισλάν της χώρας δια μίαν τριετίαν…….Η πώληση του κισλά ανατίθεται εις την ιεράν Μητρόπολιν…..». Την πράξη αυτή υπογράφουν 38 πρόκριτοι.

Στις 17 Μαίου 1915, ημέρα Κυριακή, (ελεύθερη από τους Τούρκους και η Κασσάνδρα)  «συνελθούσα η Ελληνική Κοινότης Βάλτης, κατά πρόσκλησιν και υπό την προεδρίαν του παρεπιδημούντος Πανιερωτάτου Μητροπολίτου κ. Ειρηναίου, εις γενικήν συνεδρίαν, εν τη αιθούσι της Κεντρικής Σχολής, παμψηφεί απεδέξατο την πρότασιν του Μητροπολίτου περί ανεγέρσεως και εν Βάλτη ανταποκρινομένου προς τας σημερινάς Εθνικάς και εκπαιδευτικάς του τόπου ανάγκας σχολικού κτιρίου…». Στη συνέχεια αποφάσισαν ομόφωνα να αναθέσουν τα σχέδια κτίσεως του όλου κτιρίου στον διακεκριμένο Αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη. Ο Αρχιτέκτονας αυτός καταγόταν,  ως γνωστόν, από τη Φούρκα Κασσάνδρας. Ήταν προσωπικός φίλος του Ειρηναίου και τελικά έδωσε την αρχιτεκτονική του μελέτη, ως δωρεά στην Κοινότητα Βάλτας. Με βάση αυτή την μελέτη το όλο κτίριο περιελάμβανε 6 μεγάλες αίθουσες παραδόσεων μαθημάτων, ένα γραφείο του Διευθυντή και ένα δωμάτιο ως βιβλιοθήκη και οργανοθήκη. Στη συνέλευση αυτή εκλέχτηκε μια 10μελής επιτροπή ανεγέρσεως αυτού του κτιρίου με πρόεδρο τον ιερέα Παπασταμάτη. Τον επόμενο καιρό η επιτροπή αυτή συγκέντρωσε σημαντικά ποσά ως προσφορές των κατοίκων της βάλτας ως και των άλλων χωριών της Κασσάνδρας. Από τις εισφορές των κατοίκων συγκεντρώθηκαν περί τις 250 χρυσές λίρες Τουρκίας. Ο πρόκριτος και διευθυντής του αλευροποιείου Βάλτας, Τζιντζός Ιωάννης,  έκανε την εξής προσφορά. Για κάθε 100 οκάδες αλεύρι που πουλάει θα πληρώνει για το σχολείο 15 παράδες.  Ο Νικόλαος Τριανταφύλου, από τη Βάλτα, Γυμνασιάρχης αργότερα, το 1924, του Γυμνασίου Πολυγύρου, προσέφερε για τον ίδιο σκοπό το ποσό των 2000 δραχμών. Εκτός των ατομικών εισφορών υπήρχαν και γενικές εισφορές όπως π.χ. οι εισπράξεις του κισλά, ο φόρος των μελισσιών, τα περισσεύματα των εκκλησιαστικών ταμείων, τα οικόπεδα Γαλάνη  ο αχλαδώνας κ.α.

Τελικά η κατάθεση του θεμέλιου λίθου, σε οικόπεδο δωρεά της εκκλησίας, έγινε από τον Μητροπολίτη Ειρηναίο  την Κυριακή της Πεντηκοστής 15 Ιουνίου 1924. Στην τελετή αυτή προσήλθε όλος ο λαός της Βάλτας,  Η επιτροπή ανεγέρσεως του κτιρίου περιελάμβανε τους: Μητροπολίτης Ειρηναίος ως πρόεδρος, Ν. Τριανταφύλλου ως αντιπρόεδρος και μέλη οι:  Α. Οικονόμου (ιατρός), Δ. Αλεξάνδρου, Π. Μουρμουρής, Ι. Τζιντζιός, Δ. Ευσταθίου,Α. Παπαοικονόμου, Β. Δαράς, και   Ν. Αποστόλου (δάσκαλος). Η επιτροπή αυτή εργάστηκε σκληρά και με μέθοδο έτσι ώστε κατόρθωσε μέσα σε μία τριετία, δηλαδή το 1927, να αποπερατώσει το επιβλητικό αυτό πράγματι σχολικό κτίριο που για πολλά μετέπειτα χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως διδακτήριο τόσο του Δημοτικού όσο και του Γυμνασίου. Στη συνέχεια παρατίθεται ένα σχετικό « πρακτικό» του Κοινοτικού Συμβουλίου Βάλτας της 20ης Μαίου 1925.

«Εν Βάλτα και εν τω κοινοτικώ καταστήματι σήμερον την 20 του μηνός Μαίου 1925 ημέραν Τετάρτην και ώραν 4 μ.μ. το κοινοτικόν συμβούλιον Βάλτης συγκείμενον εκ του προέδρου αυτού κ. Νικολάου Λειβαδιώτου και των συμβούλων Γεωργίου Οικονόμου, Παναγιώτου Μουρμουρή, Βασιλείου Δαρά, και Ιωάννου Τζιντζιού, συνήλθε νομίμως εις συνεδρίαν , ακούσαν του προέδρου ειπόντος τα εξής:

«  Ως γνωστόν αποφάσεις του λαού της κοινότητάς μας και δια χρημάτων προερχόμενων εξ εράνων, εκ της παραχωρήσεως προς ενοικίασιν του οικισμού μας άνευ αναμείξεως του εισπραχθέντος εκ της ενοικιάσεως ταύτης ποσού εις το κοινοτικόν ταμείον, ήρξατο η ανοικοδόμηση κτιρίου διδακτηρίου, το σχέδιον του οποίου εκπόνησε ο αρχιτέκτων κ. Ξενοφών Παιονίδης. Το κτίριον τούτο έμεινε ημιτελές εις τον δεύτερον όροφον. Έχουσι διατεθεί μέχρι σήμερον δραχμαί 130.000 διατεθείσαι παρ εκλεγείσης παρά του λαού επιτροπής αποτελουμένης υπό την προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Ειρηναίου και των κ. Ν. Λειβαδιώτου προέδρου της κοινότητος, Αθανασίου Οικονόμου ιατρού, Παναγιώτου Μουρμουρή, κτηματία και του διευθυντού του Δημοτικού σχολείου κ. Νικολάου Αποστόλου. Η περαιτέρω εξακολούθησης της ανοικοδομήσεως προσκρούει εις έλλειψιν χρημάτων και είναι ανάγκη μέχρι του ερχόμενου Φθινοπώρου να γίνει η στέγασις της οικοδομής ίνα μη δια της παρόδου του χρόνου επέλθει  φθορά εις το ήδη οικοδομηθέν τμήμα του διδακτηρίου . ¨Έτερος τρόπος εξευρέσεως του απαιτουμένου προς τούτο ποσού καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρξη άλλος,  εκτός του αποθεματικού κανονικού κεφαλαίου, δια ταύτα αποφαίνεται:  Ψηφίζει πίστωσιν εκ δραχμών 40.000 ληφθησόμενων εκ του καταληφθέντος κεφαλαίου του λήξαντος οικονομικού έτους 1924-25 και διατεθησομένων υπό της προμνησθείσης επιτροπής δια τον ανωτέρω σκοπόν, του σχετικού εντάλματος  εκδοθησομένου επ ονόματι του ταμείου της επιτροπής κ. Αθανασίου Οικονόμου ιατρού και αναθέτει εις τον κ. πρόεδρο της κοινότητος ίνα προέλθη εις την δέουσαν ενέργειαν . Εγένετο απεφασίσθη και υπογράφεται ως έπεται. Ο πρόεδρος  τα  μέλη.»

  Έτσι το ως άνω διδακτήριο τελικά στέγασε, από το ακαδημαϊκό έτος 1925-26 ή 1926-27,  μέχρι το 1960, τόσο το Δημοτικό Σχολείο όσο και το οκτατάξιο Γυμνάσιο Βάλτας, παράρτημα του Γυμνασίου Πολυγύρου. Στη συνέχεια και μέχρι τις αρχές της 10ετίας του 1970 στέγασε μόνο το Γυμνάσιο –Λύκειο Κασσάνδρας , το οποίο απέκτησε τότε νέο διδακτήριο και συνεπώς έκτοτε και μέχρι σήμερα το εν λόγω κτήριο χρησιμοποιείται ως Δημαρχείο του Δήμου Κασσάνδρας.

 

Το ιστορικό αυτό κτίριο όπως είναι σήμερα

ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Published in Πολιτισμός
Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 06:30

Η Επανάσταση του 1821 στην Κασσάνδρα

Στις 18 Μαΐου 1821 τέσσερα Ελληνικά πλοία ήρθαν στην Κασσάνδρα και ανήγγειλαν το χαρμόσυνο γεγονός της επανάστασης των Ελλήνων στην Πελοπόννησο. Ο Γιαννιός Χατζηχριστοδούλου (Μεγάλος Γιαννιός), Βοεβόδας (Διοικητής) τότε της Κασσάνδρας, ως φλογερός πατριώτης, αμέσως κάλεσε σε σύσκεψη, στο Μετόχι της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στην Κασσάνδρα, όλους τους προέδρους των χωριών της Κασσάνδρας, καθώς και αρκετούς οπλαρχηγούς και μαζί με τους αρχηγούς των ως άνω πλοίων, κήρυξαν την Επανάσταση. Στη συνέχεια συνέλαβαν την Τούρκικη φρουρά και τις αρχές που υπήρχαν στην Κασσάνδρα. Φέρεται ότι τους φόνευσαν, εκτός του βοηθού του Κατή τον οποίον εγκαίρως φυγάδευσε ο Γ. Καραθανάσης από την Άθυτο.
Συνεπώς η 18η Μαίου πρέπει να θεωρείται ως η μέρα έναρξης της Επανάστασης της Κασσάνδρας κατά των Τούρκων κατακτητών το 1821. 

Μακρογιάννης Τιμολέων

 

Published in Πολιτισμός
Πέμπτη, 09 Μαΐου 2019 15:07

Δράσεις του ΚΔΑΠ Ν Σκιώνης

Τα παιδιά του ΚΔΑΠ Ν Σκιώνης αφού συμμετείχαν στο Lets doit Greece με τον καθαρισμό μέρους της παραλίας του Γλαρόκαβου, την Πέμπτη 18 Απριλίου με φόντο τον ήλιο, δυνατή μουσική και τις τράτες των ψαράδων της Ν.Σκιώνης παρουσίασαν τα έργα τους από ανακυκλώσιμα υλικά στην παραλία του χωριού. Ξύλα από την θάλασσα , από παλιές βάρκες , πλαστικά σκουπίδια και διάφορα άλλα , που πετάγονται αλόγιστα , γίνονται χρήσιμα υλικά στα χέρια των παιδιών και παίρνουν μορφές μέσα από την φαντασία τους .

Γίνονται χρωματιστά διακοσμητικά ψάρια, ιππόκαμποι και θαλάσσιες χελώνες που μπερδεύτηκαν και κατάπιαν πλαστικά …

Τα παιδιά δίνουν ένα δυνατό μήνυμα .<<Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το μέλλον του πλανήτη μας >>και πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε στο θέμα <<Ανακυκλώνω>> Μια εκδήλωση που καθιερώνεται σιγά σιγά κάθε χρόνο με όλο και περισσότερες συμμετοχές από τα ΚΔΑΠ της Κασσάνδρας με σκοπό να γίνει θεσμός

Published in Πολιτισμός

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια από την ίδρυση του Σινοαμερικανικού Πανεπιστημίου SIAS στην Κίνα θα συμμετέχει και ο  ποντιακός Σύλλογος "Η Μαύρη Θάλασσα".

Σκοπός αυτής της επίσκεψης

ειναι να αναδειχθεί ο Ελληνικός και ο ποντιακός πολιτισμός.

Επίσης Θα ενημερώσουν πάνω από 25.000 φοιτητές για τη Γενοκτονία των Ποντίων,και την ημέρα μνήμης θα χορέψουν ποντικούς χορούς στο σινικό τείχος του Πεκίνου.

Μην ξεχνάμε πως φέτος κλείνει 100 χρόνια από την Γενοκτονία των Ποντίων και τέτοιου είδους εκδήλωσης έχουν σκοπό αφενός να αφυπνήσουν τις συνειδήσεις όλου του κόσμου και αφετέρου μια ένδειξη τιμής για τα χιλιάδες θύματα των Ελλήνων Ποντίων.

 

 

Πηγή: pontos-news.gr

Published in Πολιτισμός

Εδώ και λίγο και καιρό έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια από πολλούς καλλιτέχνες που μαζί με τον Σύλλογο Εθελοντών Αθύτου προσπαθούν να ομορφύνουν τους δρόμους της Αθύτου με ζωγραφιές πάνω σε παλιούς τενεκέδες και τενεκέδες από τυρί.


Αυτή την ιδέα την ξεκίνησε ο υπεύθυνος των Εθελοντών Αφύτου Βασίλης Παύλης μια πρόταση που είχε μεγάλη απήχηση  και συμμετέχουν :ζωγράφοι , καραγκιοζοπαίχτες ,ποιητές,σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες,δημοτικά σχολεία,και κολέγια.
Καθημερινά έρχονται στην Άθυτο τενεκέδες με αυτήν την μορφή τέχνης από όλη την Ελλάδα από τα νησιά μας ,την Φλώρινα ,τα Ιωάννινα ,την Κοζάνη την Κρήτη κ.α
Έως τώρα έχουν συλλεχθεί πάνω από 200 εκθέματα και έχουν συμμετάσχει πάνω από 60 ζωγράφοι και καλλιτέχνες .


Όταν τελειώσει αυτή η προσπάθεια γύρω στα μέσα Ιουνίου όλα τα εκθέματα θα παρουσιαστούν για το κοινό ,στην κεντρική πλατεία της Αθύτου με μια μεγάλη εκδήλωση με πολλά event.
Στη συνέχεια τα έργα τέχνης θα τοποθετηθούν σε όλους τους δρόμους του χωριού και θα στολιστούν με λουλούδια 
Επι την ουσίας οι δρόμοι της Αθύτου θα μετατραπούν σε μια απέραντη γκαλερί σε κοινή θέα για όλους .
Ανυπομονούμε να δούμε το αποτέλεσμα που σίγουρα θα είναι εντυπωσιακό.

 

Published in Πολιτισμός

Τη Δευτέρα 29 Απριλίου ο Σύνδεσμος Φίλων Λαογραφίας και Παράδοσης Αφυτου θα πραγματοποιήσει το παραδοσιακό κουρμπάνι στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στην Άθυτο.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει μετά το πέρας της θείας λειτουργίας την οποία θα πλαισιώσουν το ποντιακό χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας και η χορωδία της κοινότητας Αθύτου.

Published in Πολιτισμός
Σελίδα 1 από 8